Kategoriat
Blogit Mobiili musiikin tuotantoteknologia Mobiiliteknologia musiikin opettamisessa, oppimisessa ja arvioinnissa Musiikkiteknologia

Garageband-sovellus perusopetuksen musiikintunnilla

Uusi opetussuunnitelma, joka otettiin alakouluissa käyttöön syksyllä 2017, loi uusia haasteita myös musiikinopetukselle. Suurin haasteista lienee se, että ainakin kyseisen alakoulun tuntijaossa musiikki oli häviäjän roolissa. Edellisen opetussuunnitelman kaksi vuosiviikkotuntia tippui lähes kaikilla vuosiluokilla yhteen tuntiin.

Tieto- ja viestintäteknologian entistä vahvempi hyödyntäminen opetuksessa on myös yksi uuden opetussuunnitelman keskeisimpiä uudistuksia. Niin sanottua digiloikkaa otetaan parhaillaan perusopetuksessa eripuolilla Suomea. Digitalisaation vahvistamiseksi perusopetuksessa on haasteita vielä laitekannoissa, opettajien osaamisessa kuin myös mielekkäiden ja sopivien oppimisympäristöjen ja sovellusten saatavuudessa. Uuden mausteen tuo ensi keväänä voimaan astuva uusi henkilötietosuoja-asetus, joka vaikeuttaa tai kieltää tällä hetkellä mahdollisesti käytössä olevien sovellusten käytön.

Suunnitelmat ja asetukset ovat kuitenkin olemassa ja niiden ohjeistusten mukaisesti on toimittava. Musiikin opetuksessa tieto-ja viestintäteknolgia ei ole aiemmin ollut keskiössä, mutta esimerkiksi Garageband-sovelluksella pystyttiin ottaa jos ei ihan loikkaa niin pieni askel kohti digitalisaatiota perusopetuksessa.

Perusopetukseen on haluttu myös jalkauttaa kokeilukulttuuria erilaisille uusille toimintamalleille. Kyseisen opettajan joskin melko hatarilla taidoilla Garagebandin käytössä päätettiin oppilasryhmän kanssa lähteä kuitenkin seikkailulle sävellystyön ja soittamisen maailmaan.

Erään helsinkiläisen alakoulun viidennen luokan musiikintunnilla opettaja päätti toteuttaa pienimuotoisen Garagaband-kokeilujakson. Syitä kokeilujakson toteuttamiseksi oli kaksi. Ensiksikin oppilailla on ollut kova tarve saada soittaa ja tehdä musiikkia. Omat taidot eivät kuitenkaan yhden vuosiviikkotunnin vauhdilla ehdi kehittyä riittävästi niin, että yhteismusisointi tuottaisi kannattelevia kokemuksia. Garageband-sovellus vaikutti hyvältä sovellukselta matalankynnyksen musiikin luomiseen. Toiseksi kyseisessä koulussa on vain yksi musiikinluokka, jossa voi harjoittaa yhteissoittoa. Luokkia on kuitenkin niin monta, että lukujärjestyksen tunnit eivät mahdollista kaikkien luokkien jokaviikkoista opiskelua musiikinluokassa. Ipadien käyttö ei vaadi musiikkiluokkaa, joten pieni sävellysjakso voitiin toteuttaa normaalissa perusopetuksen luokassa.

Helsingin kaupungin opetussuunnitelmassa musiikinopetukseen on asetettu viidennelle luokalle yhdeksän T1 – T9 eri tavoitetta ja lisäksi niihin yhdistyvät eri laaja-alaiset tavoitteet. Tällä iPadien turvin toteutetulla Garageband-jaksolla pääpaino oli tavoitteessa T5: Rohkaista oppilasta improvisoimaan sekä suunnittelemaan ja toteuttamaan pienimuotoisia sävellyksiä tai monitaiteellisia kokonaisuuksia eri keinoin ja myös tieto- ja viestintäteknologiaa käyttäen.

Garageband – mikä se on?

Garageband on iOS-käyttöjärjestelmälle kehitetty ohjelma, jolla voidaan tehdä musiikkia. Musiikin luominen onnistuu itse ohjelman soittimien avulla tai siihen voidaan liittää omia soittimia erilaisten lisäosien avulla. Lisäosista on kerrottu enemmän Open Online Music Campus -sivuston osisossa Luova. Gargeband sisältää äänikirjaston, jonka avulla myös soittotaidoton voi loihtia onnistuneita sointuja ja melodioita. Lisäksi mahdollista on käyttää valmiita komppeja ja looppeja tai muokata niitä omien tarpeiden ja halujen mukaisiksi. (Wikipedia, Apple ). Itse tuotettujen äänitysraitojen lisäksi kokonaisuutta on mahdollista myös miksata mieleisekseen. Tämän jälkeen omat tuotokset voi julkaista muiden kuunneltavaksi helpoiten soundcloudin, Youtuben tai facebookin välityksellä.

Garageband-ohjelma on mahdollista ladata niin iPadille kuin iPhonelle. Applen Macintosh-tietokoneille ohjelma toimitetaan automaattisesti. Garageband-ohjelman käytöstä löytyy lisätietoa täältä.

Ohjelma ei vaadi erikseen käyttäjän rekisteröitymistä, mikä on selkeä helpotus koulumaailmassa, jolloin selvitäään yhdellä kirjautumisella vähemmän ja oppilaiden tiedot eivät vuoda kolmansille osapuolille.

Jakson totetutus

Ensimmäinen tunti

Tavoite: Tutustua Garageband-ohjelmaan, sen sisältöön ja käyttöön

Oppilaat saivat koulun iPadit käyttöönsä. Yhdessä, opettajajohtoisesti, etsittiin sovelluksen oikea kuvake. Tämän jälkeen sai joko lähteä itse tutustumaan sovelluksen mahdollisuuksiin tai vaihtoehtoisesti jäädä yhdessä tutkimaan Garagebandia, sen soitinmahdollisuuksia ja eri valikoita. Tässä vaiheessa oppilasjoukko jakautui noin puoliksi. Osalla innokkuus johti testailemaan eri mahdollisuuksia ja luomaan oman musiikkimakunsa johdattamana uutta musiikkia. Yksi loi heti omaa, toinen lähti muokkaamaan tarjolla olevia valmiita elementtejä.

Toinen joukko oppilaita oli puolestaan hieman varovaisempi testailemaan sovellusta eikä niin itseohjautuvasti edenneet musiikin luomisenprosesseihin. Tämä ryhmä perehtyi enimmäkseen yhden soittiminen tarkasteluun (kitara ja piano) ja opettajan ohjaamina soittivat tuttujen kappaleiden sointuja tai melodioita valitsemallaan soittimella.

Ensimmäisen tunnin tarkoituksena oli tutustuttaa oppilaat Garageband-sovellukseen ilman suurempia musiikin oppimisen tavoitteita. 45 minuuttia kuluikin oppilaiden mielestä liian nopeasti ja osa halusi jäädä välitunnin ajaksikin työstämään omaa projektiaan.

Toinen tunti

Tavoite: Luoda oma kahdeksan tahtia pitkä sävellys, projektin tallentaminen

Tällä tunnilla oppilaat ohjautuivatkin jo hyvin itsenäisesti sovelluksen pariin. Tunnin tavoitteena oli saada aikaiseksi kahdeksan tahdin mittainen teos, joka tunnin lopuksi kuunneltaisi yhdessä. Lisäksi tarkoitus oli saada teoksen talteen, seuraavan tunnin työstämistä varten.

Oppilaat olivat jälleen motivoituneita toimimaan laitteiden kanssa ja saivat osaksi jo hyviäkin tuotoksia aikaiseksi. Osalle oman teoksen kuunteleminen isolla joukolla oli liikaa eikä siihen lopulta velvoitettu. Jokaisesta teoksesta käytiin myös pieni keskustelu: mikä jäi erityisesti mieleen ja mikä oli hyvää. Lisäksi tuotoksen tekijä sai oman puheenvuoron kertoa omasta ajatuksestaan tai jatkoaikeistaan kappaleen parissa.

Koska ipadit ovat koko koulun käytössä, on hiukan uhkarohkeaa jättää keskeneräiset työt odottamaan seuraavaa viikkoa. Onhan mahdollista, että kyseinen ipad ja tietty oppilas eivät kohtaan enää seuraavalla viikolla. Nopea ratkaisu oli siirtää halukkaiden projektit talteen opettajan henkilökohtaiselle iPadille käyttämällä Airdroppausta. Tämä sujuikin melko jouhevasti jokaisen teoksen kuuntelemisen jälkeen.

Kolmas tunti

Tavoite: Musiikin AB-muodon vahvistaminen ja sen tuottaminen

Tällä tunnilla oli jo tarkoitus saada varsinainen kappale aikaiseksi. Tunnin aluksi tarkasteltiin kuuntelemalla ja muutamia nuottiesimerkkejä katsomalla pienten kappaleiden rakenteita. Yhdessä päätettiin, että tavoitteena olisi jatkaa oman projektin työstämistä siten, että se koostuisi kahdesta osasta A ja B, jotka molemmat olisivat kahdeksan tahdin mittaisia. Lisäksi tarkoitus olisi käyttää rumpuja, kitaraa tai pianoa soitupohjan luomiseksi sekä lisäksi jotain valinnaista soitinta melodian soittamiseksi.

Jälleen saimme todeta oppilaiden kanssa, että 45 minuuttia tällaiseen työskentelyyn oli aivan liian lyhyt aika. Lukujärjestysteknisistä syistä tunnin venyttäminen tai kaksoistunnin pitäminen poikkeuksellisesti ei ollut mahdollista. Siispä projekti sai jatkua seuraavalla viikolla.

Neljäs tunti

Tunnin tavoitteena oli viimeistellä oma työ valmiiksi. Lisäksi yhdessä oppilaiden kanssa tutkittiin Garagebandia ja mietittiin, kuinka teokset saataisi sellaiseen muotoon ja talteen omaan OneDriveen. Aika tuli tässäkin vastaan, joten työ jäi opettajalle tehtäväksi. Projektit siirrettiin opettajan padille, josta opettaja päätti siirtää teokset yhteiseen jaettuun kansioon oppilaiden käytössä olevan pilvipalvelun avulla.

Kannattiko – Mitä siis opimme?

Ope, tehdäänks me sitä Garagebandia ens viikollakin?

Luova musiikin tuottaminen Garageband-sovelluksen avulla näytti motivoivan oppilaita työskentelemään. Kun sovelluksella saa kivan kuuloista tuotosta aikaiseksi omasta soittotaidosta huolimatta, saa oppilas uudenlaisia onnistumisen kokemuksia ja minäpystyvyys vahvistuu. Lisäksi oppilaat, joita perinteisempi musiikinopetus ei kohtaa, saivat positiivisia kokemuksia ja kannustavaa palautetta omasta aktiivisesta toiminnastaan tunneilla. Myös kuunteluhetkien vertaispalaute loi positiivisen tunnelman ryhmään.

Garagebandin ohessa voi hyvin opettaa musiikin peruselementtejä kuten nuottien paikkoja koskettimilla ja kitaran otelaudalla. Peruskomppien miettimistä rumpuja käytettäessä vahvisti jo opittua. Nuottikuvan ja sointumerkkien seuraaminen omaa taustaa tehdessä vahvistui.

Lisäksi oma luova toiminta sai mahdollisuuden kehittyä ohjelman avulla. Niin oma sävellys kuin soittaminen ja nuottien oppiminen yhdistyivät ohjelmaa käytettäessä. Eriyttäminen tapahtui Garageband-sovelluksella kuin itsestään. Jokainen oppilas pystyi toimimaan oman taitotasonsa puitteissa eikä erillisiä ohjeistuksia tai tukitoimia tarvittu. Kuten aina, osa oppilaista oli vain arempia käyttämään ohjelmaa ja itse laitetta.

Opetussuunnitelma toteutui vahvasti erityisesti musiikin opetuksen tavoitteen T5 kohdalla.

Rohkaista oppilasta improvisoimaan sekä suunnittelemaan ja toteuttamaan pienimuotoisia sävellyksiä tai monitaiteellisia kokonaisuuksia eri keinoin ja myös tieto- ja viestintäteknologiaa käyttäen .

Lisäksi kyseiseen tavoitteeseen liitetyt laaja-alaiset tavoitteet L1, L2 ja L5 saatiin huomioitua kyseisellä jaksolla hyvin.

L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen

 • Musiikillisten oivallusten tekeminen sekä syy- ja seuraussuhteiden löytäminen.
 • Musiikillinen kokeilu, kuuntelu, laulu, soitto, liike ja tiedonhaku tiedonrakentumisen välineinä.
 • Opitun tiedon hyödyntäminen musiikillisessa tekemisessä.
 • Epävarmuuden ja keskeneräisyyden sieto harjoittelussa ja musiikin tekemisessä.
 • Onnistumisen kokemusten havainnointi ja niistä oppiminen.
 • Opettelu musiikin kriittiseen tarkasteluun.

L2 Kulttuurinen osaaminen‚ vuorovaikutus ja ilmaisu:

 • Mielipiteiden ja omien tuntemusten ilmaisuun ja perustelemiseen kannustaminen.
 • Ohjaaminen rakentavan vertaispalautteen antamiseen.
 • Musiikilliseen toimintaan osallistuminen ja ohjaaminen erilaisissa vuorovaikutus- ja esiintymistilanteissa.

L5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen:

 • Teknologian hyödyntäminen oppimisen välineenä kuuntelun, musiikillisten ilmiöiden, musiikillisen keksinnän ja uuden ohjelmiston harjoittelussa.
 • Omien tuotosten tallentaminen ja niihin palaaminen.
 • Omien tuotosten jakaminen ja tekijänoikeuksiin tutustuminen sekä niiden ymmärtäminen.

Musiikinsisältöjen lisäksi jaksossa opittiin huomaamatta liuta tvt-taitoja erityisesti iPadin kanssa toimimisesta ja tiedostojen tallentamisessa, lataamisessa ja niiden siirtämisessä.

Ipadien ja Garagebandin käyttämisessä erityisesti huomioitavaa koulun musiikinopetuksessa:

 • Yhdelle tunnille ei kannata asettaa liian isoja tai liian monta tavoitetta.
 • Itse työskentelylle, leikille, testailulle pitää antaa riittävästi aikaa kuten koko jaksolle.
 • Oppilailla kannattaa olla käytössä kuulokkeet, mikäli oppimisympäristöt eivät anna mahdollisuutta levittäytyä laajemmalle kuin opetusluokkaan.
 • Yhteisöllinen musiikin tuottaminen on myös mahdollista Garagebandin avulla. Ohjelman jam-session ominaisuuden avulla voi useampi oppilas luoda samanaikaisesti yhteistä teosta.
 • Kannattaa etukäteen miettiä ja tarkistaa, miten ja mihin oppilaiden projektit on hyvä tallentaa jatkoa varten. Mikäli oppilailla on käytössä henkilökohtaiset laitteet ei asia ole niin välttämätön, mutta yhteisiä laitteita käytettäessä töiden turvaan saaminen on tärkeää.

Garageband-tyyppisen ohjelman käyttäminen antaa musiikinopetukseen uudenlaiset mahdollisuudet sävellys ja musiikin tuottamistyöhön. Ohjelman helppokäyttöisyys ei vie liiaksi työskentelyaikaa tunneilta ja antaa siten aikaa itse työskentelylle. Myöskään kirjautumiseen ja oppilaiden omien tunnusten muistamiseen ei kulu aikaa oppitunnista. Kokeilussa mukana olleet viidesluokkalaiset olivat jo tottuneet itse laitteen käyttöön, joten perustoimintojen opettamiseen ei kulunut aikaa.

Näkisin, että ohjelman käyttö esimerkiksi sijaisen tunneilla on mahdollista, mikäli ohjelma on ennestään oppilaille tuttu. Koulumaailmassa sijaisen musiikillisista taidoista ei aina tiedä etukäteen ja musiikintunteja voi olla vaikea ohjeistaa. Silloin tunti voisi sujua esimerkiksi Garagebandin parissa omaa työtä tehden ja tuotokset palautetaan omalle opettajalle tai sovitusti johonkin pilvipalveluun.

Jo näinkin pienen kokeilujakson aikana pystyttiin kulkemaan kohti useita opetussuunnitelman tavoitteita. Kun oppilaiden taidot kehittyvät saadaan oppimisesta myös yhteisöllistä yhteismusisointitoiminnon avulla. Silloin tavoiteviuka on taas hiukan leveämmin aseteltu.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *