Kategoriat
Blogit Pelillisyys Pelillisyys ja musiikin teoria Pelillisyys ja säveltapailu

Ear Trainer Lite – korvatreeniä aikuisille

Ear Training Lite IOS app

Kansalaisopistot pursuavat syksyisin uusia innokkaita lauluoppilaita, joilla ei ole musiikinteorian tai säveltapailun opintoja taustalla. He laulavat lauluja korvakuulolta ja karaoke-säestyksellä. Koska ilman säestystä laulaminen on heille vierasta, voi sävellajissa pysyminen aiheuttaa suuria ongelmia. Myös musiikillisten aiheiden hahmottaminen ja toistaminen mallin mukaan takkuaa. Mistä siis pikaista apua innokkaalle opiskelijalle, ilman, että hänet lähetetään säveltapailun kurssille? Voisiko jokin peli tai työkalu helpottaa ja tehostaa sävelkorvan harjoittamista?

Ear Trainer Lite

Tutustuin Ear Trainer Lite -oppimispeliin etsiessäni aikuiselle laulunopiskelijalle apua duuri- ja mollisointujen hahmottamiseen ja harjoitteluun. Ear Trainer Lite on toiminnoiltaan suppeampi ja ilmainen versio Ear Trainer –oppimispelistä, joka on ladattavissa iPhonelle, iPadille ja iPod touchille.

Ear Trainer Lite on opetuksellinen työkalu muusikoille, musiikin opiskelijoille ja kenelle tahansa musikaalisen korvan harjoittamisesta kiinnostuneelle. Sen avulla voi harjoitella intervalleja, sointuja ja asteikkoja. Oppimispeli sisältää 32 harjoitusta, kun taas sen täydessä versiossa on 260 harjoitusta.

Jokaisessa harjoituksessa on lyhyt kuvaus sen tarkoituksesta ja mahdollisuus harjoituksen esikatseluun. Virtuaalipianon koskettimisto auttaa visuaalisesti ymmärtämään ja analysoimaan soitettuja säveliä. Virtuaalipianon avulla voi myös soittaa ja verrata eri vaihtoehtoja vastauksen jälkeen.  Omaa edistymistään voi seurata tuloksista ja harjoitusten palkkinäytöistä.

Katso tästä esittely Ear Trainer Litesta.

 

Ear Trainer Lite –oppimispeli on toiminnoiltaan yksinkertainen ja visuaalisesti selkeä. Opiskelija pystyy aloittamaan harjoittelun hyvin nopeasti pelin esittelyn jälkeen, jos musiikin termit (esim. intervalli, sointu, asteikko) ja englannin kieli ovat hallussa. Jos näissä on ongelmia, tarvitaan opastusta.

Toimiiko se käytännössä?

Testasin Ear Trainer Litea aikuisen laulunopiskelijan kanssa kahden viikon ajan. Ensimmäisellä kerralla tutustuimme pelin toimintoihin ja valitsimme hänelle sopivat asetukset (vasta-alkaja, hidas tempo, soitinäänenä piano). Toisella tapaamiskerralla hän kertoi, mitä harjoituksia hän oli tehnyt ja minkälaisia ongelmia niissä oli ilmennyt. Tehtyjen harjoitusten määrän näkee harjoitusvalikon palkeista. Kertasimme intervallien nimet suomeksi ja englanniksi, sekä kävimme ne yhdessä läpi pianon avulla.

Opiskelija sai ohjausta kaksi kertaa kahden viikon aikan pelin käyttämiseen. Omatoimisesti hän oli pelannut muutamia kertoja, mutta jo vähäisestäkin pelaamisesta oli selkeästi hyötyä! Sävelkulkujen muistaminen parantui ja samalla laulamisen puhtaus parani. Hän kertoikin aina laulaneensa sävelkuviot harjoituksen esittelyvaiheessa ja tarvittaessa harjoituksen aikana hahmottaakseen ne paremmin.

Selvitin häneltä Ear Trainer Lite:n hyödyllisyyttä ja mielekkyyttä, sekä sen viihdyttävyyttä. Oppimispeli  oli hänen mielestään hyödyllinen ja helppokäyttöinen, mutta ei erityisesti motivoinut pelaamiseen tai ollut hauska. Vaikka jokaisen harjoituksen jälkeen tehtävän onnistumisprosentti tuli näkyviin ja  aloitusvalikosta pystyi seuraamaan tehtyjen harjoitusten määrää, ei peli varsinaisesti kertonut edistymisen astetta tai suurempaa päämäärää, mitä tavoitella.

 

 

Oppimispeli vai sähköinen harjoituskirja?

Ear Trainer Lite täyttää oppimispelin määritelmän, jos määritelmänä käytetään Lauri Järvilehdon esittämää määritelmää oppimispelistä.

 

Oppimispeli on peli, jonka ensisijaisena tarkoituksena on toimia pelin kehittäjien valitseman oppisisällön kanavana. (Järvilehto. 2014. s. 134)

Järvilehdon mukaan yksinkertaisimmillaan oppimispelit ovat muunnelmia klassisista tehtävistä, kuten peruslaskutoimituksista tai kirjainten tunnistamisesta. Oppimisprosessi on kuitenkin pelillistetty ottamalla käyttöön tyypillisiä pelielementtejä, esimerkiksi tasot ja pisteytys.

Ear Trainer Lite käy hyvin tehokkaasti läpi oppimateriaalia, jolla voi harjoittaa musiikinteorian tietämystä ja sävelkorvaansa, mutta pelimekaniikaltaan se jää puolitiehen. Pelissä korostuu pelatessa oppiminen (”onboarding”) ja välitön palaute onnistumisesta. Harjoituksia voi tehdä vapaasti valittavassa järjestyksessä ja jokaisen suoritetun harjoituksen jälkeen näkyvät pisteet ja onnistumisprosentti, jonka perusteella peli kehottaa harjoittelemaan asiaa enemmän tai etenemään seuraavaan saman aihepiirin harjoitukseen. Harjoitusvalikossa eri osa-alueiden vieressä on mittaripalkit, joista voi nähdä, kuinka paljon harjoituksia ko. aiheesta on tehnyt.

Pelissä voi valita kolme eri vaikeustasoa, joilla harjoituksia tekee, mutta peli ei kuitenkaan etene tasolta toiselle. Esimerkiksi intervalliharjoitukset voisivat edetä siten, että aluksi opetellaan priimiä ja kun tämä taso on suoritettu riittävän hyvin pistein, pääset seuraavalle intervallitasolle. Visuaalisesti peli on tylsä ja siitä puuttuu kokonaan yhteisöllisyyden elementti. Tulokset eivät kirjaudu millekään ”ranking-listalle”, josta voisit verrata suoritustasi muihin, eikä pelissä ole keskustelumahdollisuutta toisten pelaajien kanssa.

 

Pelillisyyteen liittyviä käsitteitä. Osa-alueet, jotka toteutuvat kokonaan tai osittain ETL -pelissä olen merkinnyt palloin. (Lähde: Sallinen, S. 2018. Oppimisen pelillistäminen: luentomateriaali.)

Kuten  ylläolevasta kuvasta näkyy, Ear Trainer Lite -oppimispelissä on useita kehitettäviä ominaisuuksia, mikäli pelin pelillisyyttä ja mielekkyyttä halutaan lisätä.

Mielekkään oppimisen edellytyksiin kuuluvat psykologisten tarpeiden täyttäminen ja sisäinen motivaatio. Psykologisia tarpeita ovat yhteenkuuluvuus, autonomia, kompetenssi ja merkitys. Nämä yhdistettynä oppimisen mielekkyyteen, innostukseen, flow’hun ja sitoutumiseen ovat edellytyksiä oppimiselle. (Sallinen, S. 2018. Oppimisen pelillistäminen luentomateriaali)

Mielestäni tällaisenaan peli on materiaalipankin ja oppimispelin välimuoto, joka soveltuu parhaiten aikuiselle opiskelijalle, joka osaa englantia ja jolla on tietoa musiikin termistöstä, mutta lasta tai nuorta peli ei tällaisenaan motivoi oppimiseen. Peli soveltuu oikein hyvin aikuisen laulunopiskelijan harjoittelun tueksi ja harjoituttaa korvaa monipuolisesti.

Peliä voisi kuitenkin hyödyntää myös lapsiryhmän kanssa opettajan johdolla esimerkiksi musiikinteorian tunnilla. Tällöin opiskeltava asia, esimerkiksi  intervallit käydään läpi oppimistilanteessa harjoitellen samalla niiden englanninkieliset nimet, ja tämän jälkeen ryhmäläiset voisivat tehdä harjoituksia yksin tai pareittain tableteilla tai puhelimilla. Opettajan olisi helppoa seurata harjoitusten palkkimittareista, kuinka monta harjoitusta kukin ehtisi tehdä.

 

Lähteet

Järvilehto, L. 2014. Hauskan oppimisen vallankumous. Jyväskylä: PS-Kustannus.

Sallinen, S. 2018. Oppimisen pelillistäminen: luentomateriaali. Jyväskylän ammattikorkeakoulu.

 

 

 

 

 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *