Kategoriat
Blogit Mobiiliteknologia musiikin opettamisessa, oppimisessa ja arvioinnissa

Mobiiliarviointi instrumenttiopetuksessa

Oppimisen arviointi musiikin perusopetuksessa on kokenut mullistuksen taiteen laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteiden uudistuksen myötä. Nämä uudistukset eivät vain ohjaa kohti uusia toimintatapoja vaan vaativat niitä saaden vanhanliiton käytänteet kyseenalaiseen valoon. Vihdoin tulisi ymmärtää miksi ja mitä arvioidaan! Tämän arvioinnin keskeisen perustan ymmärtämisen puute, on pitänyt arvioinnin sidottuna vanhoihin epäpedagogisiin käytänteisiin. Kun kahdeksan vuotias lapsi on laitettu soittamaan Prima Vistaa arvoisan arviointilautakunnan eteen isossa ja lähes tyhjässä konserttisalissa ja hänen soittoaan on arvioitu numerolla, voidaan todella miettiä sitä mikä on ollut toiminnan pedagoginen tavoite. Sitten vielä lohdutetaan lasta, ettei tällä primavistan numerolla ole kuule mitään merkitystä… Toimintamuotoja on suojeltu ikään kuin niissä itsessään olisi jokin oppimisen tasoa nostattava maaginen voima. Oppimisen arviointi musiikkioppilaitoksissa kaipaili jo pitkään inhimillisiä uudistuksia.

Soittamisen ilo, elinikäinen musiikkisuhde, musiikin kokonaisvaltainen hahmottaminen, oman musiikin tuottaminen ja persoonallisen äänen löytäminen on ojentanut luovaa ja värikästä pensseliään vielä hiukan pilviselle ja myrskyisälle taivaalle. Uuden opetus-suunnitelman viesti on selvä: Rakkaus musiikkiin ennen muuta. Tämän haastavan taiteenalan olisi tarkoitus tuottaa iloa ja onnistumisen tunteita ilman pelkoa ja ahdistusta. Tavoitteelliseen soitonoppimiseen ja ahkeraan harjoitteluun pitäisi saada reilumpi ripaus omia tavoitteita ja soittamisen iloa. Pitkä valmentautuminen ja keskittyminen suoritukseen, joka on kestoltaan lyhyt, on henkisesti erittäin raskasta, jopa traumatisoivaa ja haitallista lapsen ja nuoren kehitykselle. Ei ole järkevää harjoitella samoja kappaleita vuodesta toiseen vain siksi, että saamme hienon kurssitutkinnon suoritettua, ja sitä kautta hyvän arvosanan paperiin, leiman lapseen ja pisteitä opettajalle. Yhden esitystilanteen ja yksittäisen suorituksen arvioinnista ollaan luopumassa ja siirtymässä oppimisprosessin arviointiin. Arvioinnilla tuetaan ja kehitetään oppilaan itsearviointitaitoja ja sitä kautta pyritään vaikuttamaan muun muassa harjoittelumotivaation kasvamiseen sekä taitojen monipuoliseen ja kokonaisvaltaiseen oppimiseen. Tässä kirjoituksessa tarkastelen kahden mobiiliarvioinnin mahdollisuutta.

Taitotaulut

Työyhteisössäni siirryimme arvioinnissa instrumenttikohtaisten taitotaulujen käyttöön lukuvuoden 2018-2019 alussa. Taitotaulut ovat OneDriveen tallennettuja Excel-taulukkoja. Vuotta aikaisemmin pilotoimme ja muokkasimme Musiikkiopisto Avonian ja kumppaneiden valmistamia taitotauluja. Taitotaulut ovat vapaasti saatavina ja omaan käyttöön muokattavissa Avonian nettisivuilla.

Instrumenttikohtaiset taitotaulut: https://drive.google.com/drive/folders/1xIIyf3Kt4LnGS_NR58HuxaWUV_GbtgWl

Taitotaulun ulkonäkö ei ole erityisen viihdyttävää laatua, mutta se antaa selkeän kuvan oppilaalle, huoltajille ja opettajille siitä, mitä oppimisen tavoitteet ovat ja missä oppilaan osaaminen on menossa soiton oppimisen tavoitteisiin nähden. Taulukossa on arvioinnin kohteet ja instrumenttikohtaiset oppimistavoitteet kirjattuna instrumentti- ja taitotasokohtaisesti hyvinkin tarkasti. Kun tietty oppimistavoite on riittävän hyvin hallussa, merkataan osaaminen vihreällä värillä rivin loppuun, oppimisen ollessa vaiheessa väri on keltainen. Oman harjoittelu- ja esiintymismotivaation pohtiminen, sekä lisääntynyt itsearvioinnin konkretia on mielestäni taitotaulun parhaita anteja.

Osaamiseen voi asettaa enemmänkin tasoja esimerkiksi vanhan numeroarvioinnin mukaiset 1-5, kuten Avonian taitotauluissa.

Taitotaulut ovat tehty entisten pt 1-3 tai 1/3-3/3 tavoitteiden pohjalta. Syventävät opinnot ovat sovellettu musiikkiopiston oppimistavoitteista. Meillä päädyttiin nyt kuuteen taitotasoon. Taito 1 ja 2 vastaavat entistä pt 1. Taito 3 ja 4 vastaavat entistä pt 2 ja Taito 5 ja Taito 6 vastaavat entistä pt 3.

Pyrimme konserttimuotoisiin taitonäytteisiin. Oppilas saa suullisen ja kirjallisen palautteen soitostaan oppilaskonsertissa, taitokonsertissa tai muussa esiintymistilanteessa. Opettajilla on käytössään pädit joilla taitotaulun voi avata näppärästi. Arviointi on suoritettu oppimisprosessin aikana oman opettajan toimiseta. Esiintymistilanteessa saa palautetta muiltakin opettajilta. Omat oppilaani ovat kokeneet rennompana ja vähemmän pelottavana uuden arvioinnin käytänteet. Oppimistavoitteet hahmottuvat selkeästi taitotaulun avulla. Taitotaulun oheen voi lisätä sivuja jonne voi merkata mm läksyt ohjelmistot esiintymiset jne. Taitotaulu korvaa aikaisemman opintokirjan. Tauluun voi liittää kuvia ja videoita, tai voi jakaa erikseen kansion missä videoita ja kuvia voivat katsella mummot ja vaaritkin. Opettaja jakaa sähköpostin kautta OneDrive-linkin oppilaan ja huoltajan sähköpostiin. Avattuaan linkin esim puhelimeltaan oppilas voi asettaa taitotaulun älypuhelimen näytölle ja tarkistaa soittoläksyt, oppimistavoitteet, keikat ym parilla näpäytyksellä. Puhelin on suurimmalla osalla kouluikäisiä tallessa ja jatkuvassa käytössä. Linkin jakaminen ensimmäistä kertaa ei tietääkseni onnistu puhelimella tai pädillä. Olemme käyttäneet tietokonetta ensimmäiseen jakoon. Taitotaulun käyttö ja muokkaus jatkossa onnistuu mobiililaitteella. Meillä entiset tasosuoritukset tehdään taitokonsertteina. Minulla on kannettava tietokone mukana, jotta nopeammin saan näpyteltyä kirjallisen palautteen taitotauluun.

Taitotaulun heikkoudet: luotettavuus säilyvyydestä, visuaalinen puoli, hieman monimutkainen yhteistyössä oppilaitoksen hallinnon kanssa. Videoiden lataaminen on hidasta. Käyttäjille, jotka eivät käytä älypuhelimia tai pädejä aktiivisesti, voi tuntua haasteelliselta kirjata arviointeja mobiililaitteella.

Eepos

Oppilaitoshallinta-pilvipalvelu Eepos on kehittänyt oman vastauksensa arvioinnin toteuttamiseen.

”Eepos on oppilaitosten yhteistyöllä ja yhteisellä visiolla toteutettu oppilaitoshallinta-pilvipalvelu taiteen perusopetusta järjestäville oppilaitoksille. Se pitää sisällään toiminnallisuuksia perinteisestä oppilashallinnasta aina uusiin ilmoittautumisen ja sähköisen asioinnin palveluihin. Tuomme Eepoksen mukana toimintoja oppilaitoksen toimistosihteereille, rehtoreille, opettajille sekä koteihin oppilaille ja heidän vanhemmilleen.”

Eepoksella kaikki oppilaan tiedot ovat yhtaikaa hallinnolla, oppilaalla, opettajalla ja seuraavilla opettajilla nähtävissä ja saatavilla. Eepoksen tavoitetaulut vastaa toiminnoiltan taitotaulua. Lisäksi Eepos kirjaa milloin oppimista on tapahtunut. Opettaja voi myös sanella läksyt ja ohjelma kirjoittaa ne oppilaalle näkyviin. Eepos vie palvelua eteenpäin kehittämällä sitä yhteistyössä oppilaitosten kanssa. Nyt Eepos antaa oppilaitoksille mahdollisuuden tehdä omanlaisensa arviointipohjan esimerkiksi taitotaulun sisällöt heidän tavoitetauluun. Visuaalisesti Eepos on selkeämpi ja paljon mielekkäämpi kuin Excel-taitotaulu. Opettajalla on lisäksi oma kalenteri, tuntisuunnitelmat ja oppilaan läsnäolo helposti päivitettävänä Eepos sovelluksessa. Myös sijaistus- tai opettajanvaihtotilanteessa tietojen jakaminen on helppoa eepoksessa.  Eepoksen käyttö vaikuttaa ainakin näin ensitutustumalta selvästi näppärämmältä kuin Excel-taulukon selaaminen, jakaminen ja päivittäminen. Lisäksi kaikki työhön liittyvä hoituu Eepoksella samassa paikassa helposti. Eepos tarjoaa myös etätuntipalvelua Lesono-palvelun kautta.

Jos saisin päättää oppilaitoksen puolesta, siirtyisimme Eepokseen pikimmiten ja ottaisimme hyödyt siitä nyt mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Eepos antaa ulkopuolisen tuen tietojen säilyttämiseksi, mikä keventää huolta tietojen hukkumisesta.

Soittimen oppiminen ja opetus eivät välttämättä suuresti muutu uusien mobiiliarvioinitkäytänteiden myötä. Nämä kaksi esittelemääni arvioinnin vaihtoehtoa ovat uuden opetussuunnitelman henkeen laadittu ja tuovat kaivattua selkeyttä tavoitteiden konkretisointiin ja oppimistavoitteiden kokonaiskuvan hahmottamiseen. Oppimisen arviointia pyritään avaamaan oppilaalle ja huoltajille selkeän tavoitetaulukon tai taitotaulun avulla. Kokemukseni ovat pääasiassa positiivisia taitotaulun käytöstä. Kysymykset kohdistuvat nyt lähinnä siihen, että kuinka voimme luottaa siihen, että tiedot ovat tallessa vielä, kun oppilas 10 vuoden kuluttua haluaa portfolion tai taitotaulut ja videot mukaansa. Kuinka paljon ylimääräistä työtä tarvitaan tietojen säilymisen varmisteluun. Kuluuko meillä turhaan aikaa ja vaivaa varmuuskopiointiin jne mikäli hoidamme oppimisen arviointia exeltaulukolla. Eepoksen kanssa voi jättää tietojen säilyttämisen ja palvelun kehittämisen vastuun ammattilaisten harteille. Ei tarvitse miettiä kuinka saisi exeltaulukkoa paremman näköiseksi jne. Eepoksen hinnat löytää palvelun nettisivuilta. Oppilaitoksille hinnat ovat mielestäni edulliset.

Eepoksen kehittäjää haastatellessa jäi sellainen tunne, että heillä on upeita visioita palvelun edelleen kehittämiseksi ja itse mielelläni hyppäisin oppilaitteni kanssa mukaan Eepoksen kokonaisvaltaiseen palveluun exeltaulukon sijaan. Kehitysideoita voi jakaa Eepoksen kehittäjille, jotka muokkaavat palvelua jatkuvasti oppilaitosten tarpeita vastaavaksi. Itse toivoisin videoinnin jakomahdollisuuksia oppilaiden välille ja mahdollista ”minun musiikkimaailma” kenttää, missä opiskelijat voisivat edetä esimerkiksi musiikin teorian opiskelussa ja sävellyksessä omaa tahtiaan, jakaa musiikkiaan, pelata musiikkipelejä toisten kanssa ja viettää aikaa samanhenkisten harrastajien parissa. Ehkä jopa soittaa yhdessä virtuaalisesti. Kyse olisi musiikkimaailmasta, jossa oppiminen ja sosiaalinen toiminta edistävät oppimista ja samalla kasvattavat omaa musiikillista portfoliota.

– omaehtoisen tavoitteellisuuden ja rajattomien etenemismahdollisuuksien lumoissa pyöriskelevä viuluope –

Lähteet

https://www.oph.fi/download/186920_Taiteen_perusopetuksen_laajan_oppimaaran_opetussuunnitelman_perusteet_2017.pdf

http://www.musicedu.fi/jasenet-tiedottavat/musiikkiopisto-avonian-taitotaulut-ja-matriisit-vapaasti-verkossa/

Musiikkiopisto Avonian soitinkohtaiset taitotaulut: https://drive.google.com/drive/folders/1xIIyf3Kt4LnGS_NR58HuxaWUV_GbtgWl

https://www.eepos.fi/

Keskustelu Tuomas Oksasen kanssa, Eepos-esittelyn seuraaminen ja haastattelu 2018 syksyllä.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *