Kategoriat
Blogit Kuvan ja äänen tallentaminen, muokkaaminen ja jakaminen Musiikkiteknologia Pelillisyys ja musiikin luominen Pelillisyys ja soiton-/laulunopetus Soiton- ja laulunopiskelun teknologia Sosiaalinen media musiikin oppimisessa ja opettamisessa

Acapella – yhteisöllistä musiikin tekemistä ja vertaisoppimista

Miksi Acapella?

Tutustuimme oppimisen pelillistäminen kurssin aikana useisiin musiikkiin liittyviin oppimispeleihin. Blogin aihetta miettiessä jouduin kuitenkin toteamaan, että uusia mielenkiintoisia musiikkiin liittyviä oppimispelejä ei niin vain löydykään. Tästä syystä valitsin blogin aiheeksi Acapella-sovelluksen, joka ei varsinaisesti ole peli, mutta joka sisältää pelillisyyden elementtejä. Sovellus on ollut jo aikaisemminkin suosittu muusikoiden keskuudessa, mutta nyt pandemian aikana sovelluksen hyödyntäminen on lisääntynyt entisestään.

Mikä on Acapella?

Acapella on iOS ja Android käyttöjärjestelmissä toimiva musisoinnin kuvaamiseen ja nauhoittamiseen tarkoitettu sovellus, josta löytyy useita sosiaalisesta mediasta tuttuja elementtejä. Sovelluksella voi tehdä videokollaaseja omasta musisoinnista, tai yhteisiä projekteja muiden käyttäjien kanssa. Ohjelman kautta tapahtuva verkostoituminen onkin se mikä erottaa sovelluksen perinteisistä videonmuokkaamiseen tarkoitetuista sovelluksista. Kaikki tämä on paketoitu helposti lähestyttävään ja tutun oloiseen käyttöliittymään.

Miten sovellus toimii?
Kuvassa on valikkonäkymä
Valikkonäkymä

Sovellukseen luodaan oma käyttäjätili, samaan tapaan kuin vaikkapa Instagramiin. Myös käyttöliittymä on samankaltainen, kuin muissa sosiaalisen median sovelluksissa. Sovellusnäkymästä löytyy oma ”feedi”, hakutoiminto, nauhoitustoiminto, aktivisuuspalkki, sekä oma profiili. Acapellaa onkin helppo käyttää, jos on aikaisemmin käyttänyt esim. Facebookin mobiilisovellusta.

Nauhoitustoiminnolla pystyy luomaan oman videon, tai liittymään johonkin valmiiseen projektiin. Myös omasta projektista voi luoda julkisen, jolloin kuka tahansa pystyy nauhoittamaan osuuksia siihen. Valmiin projektin voi ladata omalla laitteelle, eikä sitä ole pakko julkaista sovelluksen muille käyttäjille.

Kuvassa on kollaasin valinta näkymä
Kollaasin valinta

Nauhoittaminen aloitetaan valitsemalla kollaasin muoto ja rakenne (ks. Kollaasin valinta). Kun muusikko alkaa suunnittelemaan nauhoitusta, hänen onkin hyvä tietää millaista projektia on luomassa, ainakin instrumentaation osalta.

Nauhoitusnäkymä
Nauhoitusnäkymä

Kun asettelu on valittu, siirrytään nauhoitusnäkymään (ks. Nauhoitusnäkymä). Nauhoitus aloitetaan klikkaamalla kuvaa johon nauhoitus halutaan tehdä. Nauhoituksen taustalle voi myös liittää ääniraidan, tai jollakin toisella ohjelmalla tehdyn videon. Kun valinnat on tehty, ei muuta kuin nauhoitus pyörimään ja taidetta tekemään!

Videokuvaan voi halutessaan lisätä filttereitä, mutta mitään sen kummempaa videomuokkaamista ei voi tehdä, ellei sitten innostu ostamaan saman yhtiön tekemää videoeditoria. Kun video on valmis, voi sen jakaa julkiseksi omaan feediin, tai mahdollistaa videon katsominen vain jaetun linkin omistajille. Videon voi myös jakaa suoraan muihin sosiaalisen median palveluihin.

Videoiden kuvaamisen jälkeen voi ääntä miksata helppokäyttöisten äänenmuokkaustoimintojen kautta mm. panoroimalla tai kaikua lisäämällä. Tämä onkin tärkeä ominaisuus ohjelman käyttöliittymässä ja yksi eroavaisuus Acapellan ja esim. iMovien välillä (ks. Editori).

Kuvassa on editori
Editori

Videokuvaan voi halutessaan lisätä filttereitä, mutta mitään sen kummempaa videomuokkaamista ei voi tehdä, ellei sitten innostu ostamaan saman yhtiön tekemää videoeditoria. Kun video on valmis, voi sen jakaa julkiseksi omaan feediin, tai mahdollistaa videon katsominen vain jaetun linkin omistajille. Videon voi myös jakaa suoraan muihin sosiaalisen median palveluihin.

Miten pelillisyys ilmenee sovelluksessa?

Vaikka kyseessä ei varsinaisesti ole peli, löytyy sovelluksesta monia pelillisyyden teemoja. Sallisen (2016) mukaan, pelillisyyteen liittyy seuraavia aihealueita. Yhteisö, pelatessa oppiminen, tehtävät, tasot, palaute, mittarit, tulokset, palkinnot ja päämäärä. Useita edellä mainittuja teemoja voidaan löytää myös Acapellasta.

Sovellus sisältää paljon yhteisöllisyyden piirteitä. Julkaistuihin videoihin voi kommentoida, ja niistä voi myös tykätä. Tykkäämiset ja kommentit toimivat palautteenantona, tuloksien mittaamisen välineenä, palkintoina ja jossain määrin myös päämääränä. Päämääränä on myös oman muusikkouden kehittäminen ja itsensä esille tuominen. Tarkat päämäärät jokainen käyttäjä asettaa tietenkin itse.

Varsinaisia tasoja Acapellasta ei löydy, mutta tietyllä tavalla tykkäämisten määrällistä kehittymistä voisi rinnastaa peleistä löytyviin tasoihin. Pelatessa oppimista sovelluksesta löytyy oman edistymisen seurannan muodossa.

Acapella opetuskäytössä

Sovellus itsessään ei ole tarkoitettu opetuskäyttöön. Kuitenkin sovellusta käyttäessäni huomaan, että se pitää sisällään monia mielekkään oppimisen teemoja. Mielekkään oppimisen edellytyksiksi voidaan määritellä yhteenkuuluvuus, autonomia, kompetenssi (osaaminen), merkitys, mielekkyys, innostus, flow, sitoutuminen. (Sallinen 2016).

Acapella voi aiheuttaa voimakkaan yhteenkuuluvuuden tunteen muiden käyttäjien kanssa, etenkin jos löytää uusia soittokavereita sovelluksen avulla. Acapellaa käyttäessä voi myös oppia uusia asioita muiden tekemiä videoita katsoessa. Omia ideoita ei tarvitse nyhjäistä tyhjästä, vaan voi etsiä virikkeitä jo olemassa olevista tuotoksista. Sovelluksesta löytyvät videot ovatkin mitä parhainta vertaisoppimisen materiaalia. Sovellus on myös mielekäs käyttää, saa innostumaan ja voi aiheuttaa onnistuneen suorituksen jälkeen tietynlaisen flowtilan. Sovelluksen käyttöön liittyy myös autonomia, tehdäänhän omat videot itse valittujen mielenkiinnon kohteiden mukaan.

Acapella olisi helppo nähdä opetuskäytössä. Oman soittamisen kuvaaminen ja äänittäminen on hyvää harjoitusta, ja opettajan olisi mahdollista antaa mielekkäitä tehtäviä Acapellan kanssa. Myös palautteen antaminen olisi vaivattomasti toteutettavissa. Mielestäni ohjelman siirtämistä opetuskäyttöön estää kuitenkin hinta, ja sosiaalisen median näkökulma. Acapella maksaa vuositasolla vähintään 60€, eikä sitä voi ostaa kerralla omaksi. Tehtävät, joita opettaja voisi ohjelman kautta antaa, voidaan toteuttaa myös muilla tavoin. Esimerkiksi oman harjoittelun videointitehtävät, tai jopa kuvakollaasien tekeminen. Mielestäni sovellus ei myöskään ole oikea paikka jakaa videoita opettajan kanssa, vaan siihen löytyy muita hyviä palveluja. Sosiaalisen median ominaisuudet voivat kenties tuoda myös Acapellaan samoja lieveilmiöitä, kuin muihin tämän alan sovelluksiin. Esimerkkinä voisi mainita epäterveen kilpailuasetelman. Näistä syistä johtuen en uskokaan, että sovellus saavuttaa laajempaa suosiota opettajien työvälineenä.

Lopuksi

Acapella on loistava väline nauhoittaa ja luoda musiikkia. Sovelluksen käyttöliittymä on selkeä, helppokäyttöinen ja videoiden tekeminen on tehty todella yksinkertaiseksi. Acapellasta löytyvä sosiaalisen median näkökulma voi parhaimmillaan johtaa uusiin mielenkiintoisiin yhteistyötapoihin, mutta olla myös negativiinen tekijä. Sosiaalisia medioita käytettäessä voi alkaa tuntea epätäydellisyyttä ja osaamattomuutta nähdessään toinen toistaan täydellisempiä videoita ja kuvia. Tämä sama vaara on myös Acapellaa käytettäessä. Käyttäjällä on kuitenkin mahdollisuus valita millä tavalla hän toimii sovelluksen sisällä, eikä esim. feedin käyttö ole pakollista.

Sovellus on hintansa arvoinen jo pelkästään videoiden teko mahdollisuuksien ja ominaisuuksien takia. Vastaavia videoita voi tehdä esim. tietokoneelle ladattavilla videoeditorointi ohjelmilla, mutta Acapellan käyttöliittymän selkeys säästää huomattavan paljon aikaa ja hermoja, ellei sitten tavoitteena ole tehdä ammattilaistason tuotoksia. Voinkin suositella Acapellaa kaikille muusikoille, joita kiinnostaa videokollaasien teko hauskalla, helpolla ja innostavalla tavalla.

Lähteet

https://www.mixcord.co/pages/acapella

Sallinen, S. 2016. Pelillisyyteen liittyviä käsitteitä. Luentomateriaali. Jyväskylän ammattikorkeakoulu. Viitattu 26.04.2020

Sallinen, S. 2016. Mielekkään oppimisen edellytyksiä. Luentomateriaali. Jyväskylän ammattikorkeakoulu. Viitattu 26.04.2020

www.youtube.com

4 vastausta aiheeseen “Acapella – yhteisöllistä musiikin tekemistä ja vertaisoppimista”

Hyvä ja kattava esitys aiheesta. Seuraavan epidemian aion viettää tämän sovelluksen kanssa.

Kerrot hyvin sovelluksesta ja tämän postauksen luettua tuntuu, että sovellus olisi helppo ottaa näillä ohjeilla haltuun. Sovellus itsessään on mielenkiintoinen ja varmasti käyttökelpoinen ja tästä onkin tänä keväänä tullut paljon esimerkkejä sosiaaliseen mediaan. Opetuskäytön realistiset haasteet tuot myös hyvin esiin. Pedagogisesti ainakin lauluryhmille voisin ajatella tästä olevan iloa ja hyötyä ja miksei muillekin pienkokoonpanoille.

Hyvä esittely sovelluksesta. Täytyypä ottaa kokeiluun johonkin ryhmäopintotilanteeseen.

Mielenkiintoinen ja ajankohtainen aihe. Tähän kirjoitukseen palaan, kun perehdyn videokollaasien tekemiseen!

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *