Kategoriat
Blogit Mobiiliteknologia musiikin opettamisessa, oppimisessa ja arvioinnissa Musiikin teorian ja säveltapailun teknologia Pelillisyys Pelillisyys ja säveltapailu Pelillisyys ja soiton-/laulunopetus Soiton- ja laulunopiskelun teknologia

Rytmiikan ja rumpuopetuksen pelisovelluksia etsimässä

Pelillisiä elementtejä sisältäviä rumpu- tai rytmiopetussovelluksia on monenlaisia, mutta mitkä niistä oikeasti voisivat soveltua opetuskäyttöön? Varsinaiset rumpusettiä puhelimen näytöllä simuloivat pelisovellukset kuten esim. Go Drums, Drums, We Drum, Drum Games App, jne. perustuvat suurelta osin nk. tapping-pelityyliin ja pianorullamalliin, jossa soitettavat elementit valuvat palkkeina ylhäältä alas tai sivulta toiselle ja ilmoittavat mitä rummun osaa pitää milloinkin soittaa. Tämä saattaa olla hetken aikaa hauskaa, mutta innostus hyytyy melko nopeasti rumpusetin osien päällekäisen soittamisen epäkäytännöllisyyteen ja vaikeuteen pieneltä puhelinnäytöltä, eivätkä sovellukset oikeastaan ole hyödyksi juuri ollenkaan itse varsinaisen instrumentin opiskelussa. Nämä seikat syövät aika rankasti mielekkyyttä pelin käytöstä. Lisäksi näissä peleissä on melkein kaikissa pakko ostaa viikon, kuukauden tai vuoden pituinen suht hintava lisenssi, mikäli niitä mielii kunnolla pelata.

Hakusessa olisi siis sellainen peli, josta oikeasti olisi hyötyä rumpujen opiskelussa. Olen tottunut työssäni käyttämään rumpuopetukseen tehtyjä musiikkikasvatussovelluksia kuten erilaisia play-along sovelluksia, Percussion Tutoria, Drum Dictionarya, Drum Schoolia, Drumgeniusta, Drumeota jne. Mutta nämä kaikki ovat oikeastaan materiaalipankkeja jotka on tehty täysin sisällön ehdoilla, joskin erittäin kekseliäästi erilaisia ominaisuuksia sisältävinä ja toimivat erinomaisesti opetuksen tukena juuri loistavan opetussisältönsä takia. Silti mikään niistä ei ole kuitenkaan peli.

Rytmipeleissä löytyy muutamia hyötysovelluksia kuten vaikkapa näilläkin sivuilla esitelty Rhythm Cat tai Rhythmic Village, jotka ovat enimmäkseen lapsille suunnattuja helpon rytmisisällön pelejä. Nämä pelit eivät kuitenkaan liian helpon sisältönsä puolesta sovellu vanhemmille tai hiukan jo edistyneemmille opiskelijoille ja käyttöliittymissäkin on melkoisia puutteita rytmisen ajoituksen suhteen.

On olemassa myös joukko teoria-aineiden näkökulmasta toteutettuja pelillisiä elementtejä sisältäviä sovelluksia, joissa on rytmiharjoittelusisältöjä kuten esim. Rhythm Training by instrunote, Theta Music Trainer, Ear Master, jne. Näissä sovelluksissa on kyllä hyviäkin sisältöjä, mutta käyttöliittymä ei useinkaan vastaa mielekkäästi rytmiikan ja rytmisoitinten opettelua, sillä näytön vasteen reagointi suhteessa varsinaiseen naputettuun rytmiin ei toimi toivotulla tavalla. Myöhässä tai muuten epäsynkassa tuleva signaali kun ei ole kovinkaan hyödyllinen rytmisen tarkkuuden- ja rytmikuvioiden hallinnan opettelussa. Näiden sovellusten pelilliset elementit ovat myös enimmäkseen melko kehnoja tai täysin olemattomia.

Runsasta määrää pelisovelluksia pyöriteltyäni päätän siis ottaa pääkriteereiksi hyvän käyttöliittymän eli rytmiseen naputteluun tarkasti reagoinnin sekä opetuskäyttöön oikeasti soveltuvan rytmiikkasisällön. Lisäksi sovelluksen tulee olla ns. suoraan asiaan menevä, nopeasti käyttökuntoinen ja helppotajuinen, eikä se mielellään saa olla riippuvainen kuukausimaksuista tai muutenkaan enimmäkseen maksullisesta sisälllöstä. Varsinaisten pelillisten elementtien löytymisestä tässä kombinaatiossa en liikaa elättele toiveita. Näillä kriteereillä päätän tutkia The Rhythm Trainer- nimistä sovellusta.

The Rhythm Trainer

The Rhythm Trainer on Guitar Tabs LLC:n kehittämä ilmainen sovellus Applen mobiililaitteille iPhone ja iPad. Saman tyyppisiä ja melkein saman nimisiäkin sovelluksia löytyy myös androidille. Sovelluksen ilmaisversiossa on 10 minuutin päivittäinen aikarajoitus, sekä lukittuja tasoja, jotka aukeavat kun edelliset tasot on suoritettu. Kaikki rajoitukset ja lukitukset saa ostettua pois 10,99€ Full Version-hintaan. Tämä kuitenkin mielestäni on tarpeetonta, sillä 10 minuuttia päivässä on juuri sopiva annos tätä peliä ja tasojen lukituksen etenemiseen perustuva aukeaminen on osa pelin haastetta, joten ilmaisversio on mielestäni juuri hyvä vaihtoehto.

Ominaisuudet

Avattaessa sovellus neuvoo ensin kuuntelemaan rytmiä, sitten naputtamaan rytmin perässä välittömästi ruutuun ja lopuksi sovellus toteaa vielä, että ”älä hermostu jos nuotit ovat sinulle uusi asia. Muutaman päivän harjoituksen jälkeen aivosi tottuvat automaattisesti ja oppivat yhdistämään nämä kummat symbolit kuultaviin ääniin”. Tämän jälkeen sovellus siirtyy suoraan asiaan, eli rytmeihin ja niiden opettelemiseen toistamalla. Aloitusvalikossa on erilaisia rytmisiä teemoja joista voi valita. Harjoitteet lähtevät ensin helpoista 1/8- ja 1/4-nuotteja sisältävistä aloittelijatason kuvioista, joista sovellus tekee erilaisia variaatioita kulloisenkin teeman mukaisesti. Nämä variaatiot pitää saada oikein naputettua, jotta päästään seuraavalle tasolle ja saadaan lukittuja tasoja avattua.

Jokaisen teeman valitsemisen jälkeen sovellus kertoo alkuruudussa aina tahtilajin, tempon ja millaisten rytmikuvioiden variaatioita kyseisessä teemassa harjoitellaan. Tämän jälkeen sovellus laskee metronomilla yhden tahdin eteen ja soittaa yhden tahdin mittaisen rytmikuvion, jonka näet samanaikaisesti nuottikuvana näytöltä. Tehtävänäsi on soittaa rytmikuvio perässä mahdollisimman tarkasti metronomin tahtiin.

Sovellus näyttää vihreillä pallukoilla oikeaan kohtaan osuneet naputukset ja punaisilla pallukoilla väärään kohtaan osuneet naputukset. Niistä myös näkee onko naputuksesi tullut liian aikaiseen tai liian myöhään suhteessa metronomipulssiin ja rytmikuvioon. Sovellus antaa yrittää monta kertaa uudestaan jos et onnistu heti taputtamaan kuviota oikein. Jos soitat monta kertaa peräkkäin väärin ja sen jälkeen oikein sovellus pyytää sinua taputtamaan vielä toisen kerran rytmin oikein varmistaakseen että olet ymmärtänyt sen.

Jos soitat riittävän monta kertaa toistuvasti väärin sovellus pyytää sinua pitämään tauon ja kertoo hidastavansa harjoituksen tempoa sovittaakseen tempon taitotasojasi vastaavaksi. Kun saat jonkin teeman kaikki variaatiot oikein soitettua, sovellus kehuu sinua ja kertoo siirtyvänsä seuraavaan rytmikuvioteemaan tasolla ylöspäin. Tässä koko sovellus sitten onkin pähkinänkuoressa. Ei mitään ihmeellisiä kommervenkkejä. Rytmitehtävät ja teemat vain vaikeutuvat seuraaville tasoille siirryttäessä ja etenevät kronologisesti eri aika-arvoilla ja niiden kombinaatioilla. Sovellus reagoi erittäin hyvin ja realistisesti soittamasi rytmien oikeaan aika-arvolliseen kohtaan suhteessa metronomin pulssiin – sanoisin, että ylivoimaisesti parhaiten kaikista tämänhetkisistä vastaavista sovelluksista.

Pelillinen oppiminen

Erilaisia pelillisen oppimisen muotoja seurapeleistä yhteisleikkeihin on opetuksessa käytetty enemmän tai vähemmän jo pitkän aikaa ennen digitaaliaikaakin. Digitalisaation myötä kuitenkin erilaiset oppimispelisovellukset mobiililaitteille ovat yleistyneet ja rantautuneet myös musiikkipedagogin toimintaympäristöön. Pelien kautta koitetaan saada oppimiseen viihtymisen elementtejä ja muuttaa siten ehkä jopa ikäväksi koettu oppimisen velvoite hauskaksi ja iloiseksi viihtymistapahtumaksi. Mm. Roberts (2015), Burke (2104) ja Järvilehto (2014) käsittelevät teoksissaan mielekkään oppimisen edellytyksiä sekä pelillisyyteen liitettyjä käsitteitä. Sallinen (2016) on koonnut PLAY-hankkeen luentomateriaaliin näitä käsitteitä ja tehnyt niistä pari erilaista mallia. Tarkastelen näiden mallien ja ajatusten pohjalta seuraavaksi hiukan The Rhythm Trainer-sovellusta.

Rhythm Trainer-sovellus ei sinänsä oikeastaan ole varsinainen peli, vaan enemmänkin rytmiikan, nuotinluvun ja tempohallinnan harjoittelupaketti, johon on nivottu joitakin pelillisyyteen liitettäviä elementtejä. Pelissä ei myöskään ole minkäänlaista varsinaista tarinaa, joita monissa nykyajan peleissä suositaan. Pelillisyyteen liitetyistä käsitteistä sovelluksessa toteutuu osa, mutta ei läheskään kaikki. Sovellus täyttää periaatteessa tehtävien, tasojen edistymisen ja pelatessa oppimisen käsitteet. Samoin palaute on välitöntä, vaikkakin hyvin alkeellisella grafiikalla ja ulkoasulla toteutettu, kuten koko sovelluskin. Yhteisö- ja yhteistoimintaulottuvuus pelistä kuitenkin puuttuu. Korkeintaan voit lähettää sovelluksen kehittäjille sähköpostia ja kysymyksiä. Toisen tason käsitteistä tulokset, palkinnot ja mittarit eli tulostaulukot eivät toteudu sovelluksessa oikeastaan ollenkaan. Ainoastaan jonkinlaisena palkintona voi pitää lukittujen tasojen aukeamista hyvin suoritetuista edellisistä tasoista. Päämäärä eli tavoite ja tarkoitus pelissä kuitenkin on kaikessa yksinkertaisuudessaankin hyvin selkeänä, eli kaikkien tasojen lukituksen avautuminen ja sitä kautta kattava aika-arvojen ja erilaisten rytmikuvioiden hyvä hallinta.

Mitä tulee mielekkyyteen, on se kovin subjektiivinen käsite monellakin tapaa. Mutta tutkitaan hieman noita edellä mainitsemiani luentomateriaalin listaamia mielekkään oppimisen edellytyksiä ja niiden toteutumista. Millaisia psykologisia tarpeita sovellus voisi täyttää, jotta se johtaisi sisäiseen motivaatioon? Kokeeko käyttäjä sovelluksen mielekkääksi? Sovelluksen sisältö on sen verran systemaattisesti toteutettu ja käyttöliittymä hyvin tarkoitusta palveleva, että varmasti kokee mikäli on kiinnostunut kehittämään rytmistä osaamistaan. Jos taas nämä asiat eivät ole kiinnostuksen kohteita, ei mielekkyys todennäköisesti ole korkealla. Entä onko sovellus hauska? Ehkä ensimmäisen minuutin ajan, mutta sen jälkeen motivaatio täytyy kyllä löytyä itsensä kehittämisestä. Innostus ja intohimo pelistä tulee oikeastaan vain jos alkaa rytmisten kuvioiden hallinta ja kehittäminen kiinnostaa. Tässä tapauksessa pelissä pääsee kyllä flow-tilaan nopeassa tempossa vaihtuvien rytmisten kuvioiden haastaessa ja kehittäessä pelaajaa. Sitoutumista ja kasvun asennetta sekä merkitystä pelaaja voi hakea päivittäisellä itsensä haastamisella tasaisesti vaikeutuvien tehtävien ja tasojen edetessä. Samalla opitaan koko ajan uusia asioita rytmiikan hallinnasta sekä erilaisia rytmikuvioita ja aika-arvoja. Tässä mielessä tuo 10 minuutin rajoitus per päivä on loistava asia. Muuten peliin kyllästyminen tapahtuisi todennäköisesti erittäin nopeasti. Varsinaista yhteenkuuluvuuden tunnetta tai peliyhteisöä ei sovellus käyttäjälleen tarjoa. Autonomian tunne toki toteutuu jollain tasolla ainakin eri rytmiteemojen valinnassa. Kompetenssi myös lisääntyy pelin edetessä rytmisen osaamisen ja timen hallinnan kehittyessä.

Sovelluksen hyödyntäminen opetuksessa

Näkisin The Rhythm Trainerin hyödyllisenä juuri perusopetuksessa ja miksei toisen asteen ammattiopetuksessakin esimerkiksi oppitunnin alkulämmittelyharjoituksena. Sitä ajatusta tukee mainiosti myös tuo ilmaisversion 10 minuutin aikarajoituskin. Tästä voi mainiona aasinsiltana siirtyä pelin sen hetkisen rytmikuvioteeman soveltavaan käyttöön esimerkiksi instrumentilla ja kehittää sen ympärille erilaisia harjoituksia, improvisaatiota jne.

Blogikirjoituksen johdannossa mainitsin käyttäväni digitaalisovelluksista opetuksessani ennen kaikkea niitä digitaalisia musiikkikasvatussovelluksia, jotka sisältönsä ja käyttöliittymänsä puolesta soveltuvat AMK-, toisen asteen- tai perusopetukseen rumpujen ja lyömäsoitinten instrumenttiopetuksessa. Tähän käyttötarkoitukseen soveltuvia mielekkäitä ja toimivia varsinaisia oppimispelejä en ole kuitenkaan tähän mennessä juuri löytänyt. Tarjolla olevien sovellusten sisältö on useinkin aivan surkeaa opetuskäyttöön, jos peli muuten on tehty hyvin pelillisiä elementtejä sisältäväksi ja viihteelliseksi. Toisaalta taas hyvää sisältöä sisältävät sovellukset eivät yleensä sisällä juuri ollenkaan hyviä ja koukuttavia pelillisiä elementtejä, kuten edellä tuli todettua. Markkinoilla olisikin iso tarve juuri tällaisille ns. oppimispeli 2.0-tyyppisille sovelluksille, joissa pelillisten ja viihteellisten elementtien lisäksi olisi kunnossa myös sisältömateriaali ja tarkoitukseen hyvin soveltuva käyttöliittymä. Sitä odotellessa täytyy käyttää muunlaisia sovelluksia, jotka toistaiseksi vielä voittavat mennen tullen nämä pelisovellukset opetusmateriaalin käyttökelpoisuudessa.

Olen toki käyttänyt opetuksessani myös niin kutsuttuja ei-digitaalisia peli-ideoitakin. Esimerkiksi yksinkertainen kysymys-vastauspeli rummuilla tai perkussioilla, jota voidaan pelata joko yksilötunnilla tai ryhmätunnilla. Annetaan oppilaille erilaisia ehtoja, kuten esimerkiksi että toinen oppilas saa käyttää vain esimerkiksi iskuille tulevia nuotteja improvisoinnissa ja toinen pelkkiä synkoopeille tulevia, tai toinen 1/16-pohjaisia jakoja ja toinen triolipohjaisia jakoja jne. Sitten soitetaan vuoronperään kysymys-vastaus-fraaseja, yritetään luoda niillä mielekästä musiikillista vuoropuhelua ja se tippuu, joka ensimmäiseksi haksahtaa vahingossa käyttämään fraaseissaan toiselle annettuja elementtejä. Tähän voidaan lisätä kaikenlaisia muita lisäelementtejä dynamiikkailmaisuista ja muista lähtien, varioida ehtoja, sekä järjestää ”karsinta- ja playoff-ottelut” riippuen ryhmän koosta jne., vain mielikuvitus ja luovuus ovat rajana.

Lähteet:

Burke, B. (2014). Gamify – How Gamification Motivates People to do Extraordinary Things. Gartner, Inc.

Roberts, D. (2015). World of Workcraft – Rediscovering Motivation and Engagement in the Digital Workplace. Gower Publishing Limited.

Järvilehto, L. (2014). Hauskan oppimisen vallankumous. PS-kustannus.

Sallinen, S. (2016). Play-hanke luentomateriaalit. EduFutura. Jamk.

3 vastausta aiheeseen “Rytmiikan ja rumpuopetuksen pelisovelluksia etsimässä”

Tämän kuvauksen perusteella sovellus vaikuttaa siltä, että sitä voisi hyvinkin hyödyntää opetuksessa rytmien opetteluun. Pedagogisesti ajatellen 10 minuutin aikarajoitus on myös minun mielestäni järkevän kuuloinen. Ihan pienille oppilaille tämä sovellus ei varmasti ole paras mahdollinen, mutta vähän vanhemmat opiskelijat voisivat varmasti hyötyä tästä.

Hyvä kirjoitus. Pitääkin ottaa the rhytmn trainer kokeiluun mupetunneilla.

Peli imaisi ainakin minut mukaansa muutamaksi illaksi ja kymmenen minuuttia riittää hyvin kerta-annokseksi. Tarjoaisin sovellusta niille oppilaille, joilla on jo vähän tuntumaa soittamiseen ja musiikin teoriaan.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *