Kategoriat
Blogit Etäteknologiat Matalan latenssin ratkaisut Musiikin etäesittäminen Musiikin etäopetus

Matalan latenssin ratkaisut: Nimbra

Net Insight -logo

Nimbra on Ruotsin Solnassa päämajaansa pitävän Net Insight -yrityksen tuote, jonka avulla on mahdollista välittää korkeatasoista videokuvaa ja ääntä luotettavasti ja häviöttömästi verkon yli suurista maantieteellisistä etäisyyksistä riippumatta. Nimbra-ratkaisu koostuu fyysisistä Nimbra-laitteista (esim. Nimbra 1000, 600 ja 400), Nimbra Edge -pilvipalvelusta sekä Aperi-MFV-alustasta (Media Function Virtualization).

Nimbra ja musiikki

Nimbra-järjestelmää markkinoidaan ensisijaisesti broadcast-tasoisena matalan latenssin videolähetysratkaisuna raskaan sarjan ammattikäyttöön. Videon lisäksi laitteistolla on kuitenkin mahdollista siirtää myös audiota; valmistajan mukaan esim. Nimbra 300- ja 600-sarjan laitteet tukevat digitaalisen AES/EBU-audiosignaalin siirtoa käytännössä kaikilla yleisesti käytössä olevilla näytteenottotaajuuksilla (32…176,4 kHz). Järjestelmä tukee myös digitaalista ja monikanavaista (enintään 64 kanavaa) MADI-protokollaa.

Lue lisää (AES/EBU):
https://en.wikipedia.org/wiki/AES3

Lue lisää (MADI):
https://en.wikipedia.org/wiki/MADI

Vaikka Nimbra-ratkaisu onkin suunnattu ensisijaisesti ammattimaisesti tuotettujen urheilu- ja viihdetapahtumien sekä uutisten suuren mittakaavan välittämiseen verkossa, on ratkaisua sovellettu myös musiikin ja esittävän taiteen käyttöön. Tästä esimerkkinä mm. Ruotsissa Net Insightin ja Riksteaternin yhteistyönä toteutettu kahden opperaesityksen kotimaan kiertue, jossa orkesteri (Jönköpingin Sinfonietta) ja laulajat (Tukholman Taideyliopiston oopperalaulun opiskelijat) sijaitsivat fyysisesti eri paikkakunnilla. Nimbra-ratkaisun toimittaneen yrityksen raportin mukaan toteutus onnistui ”ilman merkittävää viivettä kuvassa ja äänessä” sekä ”ilman kuultavissa olevaa viivettä”, mutta tarkkaa viivedataa (millisekunneissa) ei ole julkisesti saatavilla.

Lue lisää:
https://netinsight.net/resource-center/case-studies/opera-extravaganza/

Net Insight’s remote production solution empowering Opera Extravaganza
NCDP-logo

NCDP (Nordic Center for Digital Presence) on pohjoismaisten yliopistojen, teattereiden, musiikkioppilaitosten, järjestelmäasiantuntijoiden ja esittävän taiteen organisaatioiden verkosto. Verkosto on kehittänyt yhdessä matalan latenssin etäratkaisuja esittävän taiteen, musiikkikoulutuksen ja muun kulttuuritoiminnan käyttöön. Ratkaisut on toteutettu Nimbra-järjestelmän avulla.

Nimbra ja NCDP

NCDP käyttää Nimbra-ratkaisua erilaisten etäläsnäoloa vaativien tilaisuuksien toteuttamiseen. Ratkaisun keskiössä on nopea valokuituverkko sekä molempien yhteysosapuolten paikalliset Nimbra-järjestelmät:

NCDP:n Nimbra-järjestelmäkaavio
Kaavio NCDP:n Nimbra-toteutuksesta. Kaavio: ncdp.se

Musiikin lisäksi erityisesti näyttämötaiteen toteutukset ovat vahvasti edustettuina NCDP:n etäläsnäoloon keskittyvässä toiminnassa, josta pitävät huolen NCDP:n jäsenorganisaatiot:

Nimbra-laitteistoja löytyy jo muutamasta paikasta Suomessa (erityisesti läntisestä Suomesta), mutta selvästi yleisempiä ne ovat esim. Ruotsissa. Suomen Nimbra-tilanne on NCDP:n mukaan* seuraavanlainen:

  • Ahvenanmaan musiikki-instituutti Maarianhaminassa
  • Turku AMK
  • Tampereen yliopisto
  • Aalto-yliopisto (vuoden 2021 aikana)
  • Novia-ammattikorkeakoulu Vaasassa ja Pietarsaaressa (suunnitelmissa)

* lähde: Fröjdö, M. (2021). Remote North Networking. 2021 Network Performing Arts Production Virtual Workshop April 27–28.
https://npapws.org/wp-content/uploads/2021/04/Marten-Frojdo-Remote-North-Networking.pdf

Mielenkiintoista järjestelmän levinneisyydessä on se, että yllä oleva kartta NCDP:n jäsenorganisaatioista – joista osalla Nimbra-järjestelmiä on käytössä – on lähes täydellinen peilikuva LoLa-järjestelmän asennuksista ympäri maailmaa:

Lue lisää Lola-järjestelmästä:
https://www.oomc.fi/tag/lola/

Näiden järjestelmien – kuten LoLa ja Nimbra – käytön edellytyksenä on usein se, että vastapuolella on käytössään vastaavanlainen järjestelmä (valmistaja tosin mainostaa Nimbraa laajalti yhteensopivana avoimen arkkitehtuurin järjestelmänä, mutta käytännössä esim. NCDP:n toteutuksessa datasiirron molemmat osapuolet käyttävät Nimbraa). Tämän vuoksi ratkaisun levinneisyys on yksi keskeinen valintaperuste matalan latenssin etäratkaisua hankittaessa.

Muita valintaperusteita ovat luonnollisesti mm. järjestelmän…

  • asennuksen, käytön ja ylläpidon helppous,
  • toimintavarmuus,
  • elinkaari sekä
  • hankintahinta.

Nimbra-järjestelmän laajamittaisemman leviämisen esteenä lieneekin juuri järjestelmän korkea hankintahinta: esim. yhden alueellisen ”Nimbra-hubin” (tai ”solmukohdan”) kustannukseksi on laskettu n. 56.520 €, ja tämänkaltainen satsaus tarvitaan käytännössä jokaiselle keskuspaikkakunnalle, jolla – ja jonka ympäristössä – ratkaisua on tarkoitus käyttää. Yksi Nimbra-hubi pystyy nimittäin palvelemaan eri toimijoita n. 80 kilometrin säteellä keskuspaikkakunnasta.

Alla NCDP:n suunnitelma Itä-Ruotsin Nimbra-verkoksi (640, 680 ja 1060 ovat Nimbra-laitteiden tyyppimerkintöjä):

Kaavio Itä-Ruotsin Nimbra-verkosta
Kaavio: Mårten Fröjdö

Lue lisää Nimbra-järjestelmän kustannuksista:
https://ncdp.se/en/hur/

”Estimated cost levels of connecting a region and end users”

NCDP:n Nimbra-toteutuksia

Lopuksi vielä muutama esimerkki NCDP:n piirissä järjestetyistä Nimbra-toteutuksista:

NIPÅ Tallroth 2 – NCDP.
Piano/piano green screen SMI.
Piano och sång SMI.
Euroopan unioni - Euroopan sosiaalirahasto
Vipuvoimaa EU:lta
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Sami Sallinen
Sami Sallinen
lehtori, tutkintovastaava | Jyväskylän ammattikorkeakoulu

ORCID-tunniste: 0000-0002-6198-6761

Kirjoittanut Sami Sallinen

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *