Kategoriat
Blogit Etäteknologiat Musiikin etätuottaminen

Etäyhteistyö ja etätuottaminen

Yleiskatsaus musiikin etäyhteistyön ja etätuottamisen ratkaisuihin

MUSE-hankkeen laajin ohjelmisto- ja alustakokonaisuus liittyy musiikin tuottamiseen etänä. Tuottamisella tarkoitetaan tässä yhteydessä sekä musiikin teknistä tuottamista (äänittämistä, editointia, miksausta, masterointia ym.) että musiikin luovaa tuottamista (säveltämistä, sanoittamista, sovittamista, improvisointia ym.) yhdessä muiden kanssa.

Esimerkiksi äänitys- ja nuotinkirjoitusohjelmat sekä etämusisointiin liittyvät apuvälineet on rajattu suurelta osin tämän tarkastelun ulkopuolelle. Osa ohjelmapaketin palveluista ja alustoista on lähes jokaiselle nyky-yhteiskunnan jäsenelle tuttuja, toiset taas marinoituneillekin musiikintekijöille vieraampia.

Moni tässä katsauksessa mainituista tuotteista operoi useissa alla olevista kategorioista. Kuvituksena toimiva pyramidi ei ole asioiden tärkeysjärjestys vaan tulkinta keskivertokäyttäjän tarvehierarkiasta osana nykypäivän etämusiikkituotannoissa ilmeneviä tarpeita ja toimintatapoja.

MUSE-hankkeen yhtenä tavoitteena on tuottaa tietoa ja ohjeistusta musiikin etäyhteistyöstä ja -tuottamisesta. Hanke vertailee ja testaa muun muassa seuraavanlaisia musiikin etätuottamiseen liittyviä ratkaisuja.

1. Tiedostojen jakopalvelut

Musiikin etätuottamisen ensisijaiset välineet eli tiedonsiirron mahdollistavat palvelut voidaan jakaa karkeasti pilvipalveluihin ja tiedostojen lähetyspalveluihin. Osa mainituista työkaluista on tuttuja koulutus- ja yritysmaailmoista, osa on erityisesti musiikintekijöille suunnattuja. Mainittakoon, että tiedostojen jakamisominaisuus ja/tai varmuuskopiointi on jollain tasolla läsnä lähes kaikissa musiikin tekemiseen suunnatuissa ohjelmissa ja palveluissa.

2. Videopuhelusovellukset

Videopuhelusovellukset ovat koronaviruspandemian myötä yleistyneet nyky-yhteiskunnan peruspilareiksi. Tämä sovelluskategoria sisältää vähemmän erityisesti muusikoille suunnattuja ratkaisuja. Lähestulkoon reaaliaikainen kommunikaatio työstettäessä musiikkia etäyhteyden avustuksella on tärkeää, ja oheiset sovellukset tarjoavat ratkaisuja tähän tarkoitukseen.

3. Studiotasoisen äänen lähetys ja vastaanotto

Tultaessa lähemmäs musiikintekijöille erityisiä tarpeita äänenlaatu korostuu. Näillä ohjelmilla voidaan siirtää etäpisteestä toiseen korkealaatuisempaa ääntä esimerkiksi Zoomiin tai Teamsiin verrattuna. Useat tämän kategorian ratkaisuista toimivat ns. DAW-ohjelmistojen (digital audio workstation) plugin-liitännäisinä. Korostettakoon, ettei tämän kategorian tarkoitus ole ratkaista etänä yhteismusisoinnin ongelmia.

4. Yhteiskäyttöiset musiikkisovellukset

Tämän päivän musiikin yhteistuotannot eivät ole riippuvaisia osallistujien maantieteellisestä sijainnista. Ja jos kerran on mahdollista siirtää kokonaisia DAW-projektikansioita pilvipalveluihin tai ottaa yhteistyökumppanin tietokone etähallintaan, niin miksi musiikin muokkaaminen ei tapahtuisi suoraan samassa projektitiedostossa etänä? Tämän kategorian ratkaisut mahdollistavat projektien yhtäaikaisen työstämisen.

5. Näyttökuvan jakaminen ja tietokoneen etähallinta

Pyramidin ylimpään kategoriaan on sijoitettu ratkaisuja, joiden avulla tietokoneen näyttökuva voidaan jakaa muille ja hallita muualla sijaitsevia tietokoneita etänä. Näytönjakaminen on varmasti monelle lukijalle arkipäivää, mutta tietokoneiden etäkäytössä on otettava huomioon esimerkiksi tietoturvaan liittyviä asioita, ja tästä syystä nämä sovellukset on lokeroitu niin sanotusti ylimpään koriin, ja niitä tullaan käsittelemään seikkaperäisesti osana MUSE-hankkeen etätuottamiseen liittyviä sisältöjä. Lisäksi aikeissa on tutustua palveluihin, joiden avulla etänä voidaan tehdä äänityksiä korkealaatuisten instrumenttien, vahvistinten ja ääniprosessoreiden läpi.

Euroopan unioni - Euroopan sosiaalirahasto
Vipuvoimaa EU:lta
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Jussi Tuohino
Jussi Tuohino
lehtori, musiikkiteknologia | Oulun ammattikorkeakoulu
Olli Estola
Olli Estola

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *