Kategoriat
Blogit Etäteknologiat Matalan kynnyksen ratkaisut Matalan latenssin ratkaisut Musiikin etäesittäminen Musiikin etäopetus

Musiikki-interventio etäyhteydellä?

Etäyhteyksin toteutetun musiikki-intervention kehittämistyön perusteita ja työn aloittaminen sairaalan tai hoivakodin tarpeista käsin

Pandemia on muuttanut ajatteluamme niin, että etänä toteutettaville taidelähtöisille menetelmille tunnetaan myös sairaala- ja muissa hoivayhteisöissä yhä suurempaa tarvetta. Etäyhteys ei korvaa ihmisen fyysistä läsnäoloa ja elävässä kohtaamisessa syntyvää yhteyttä. Mielihyvää ja iloa voidaan kuitenkin jakaa myös verkossa toteutetun musiikki-intervention kautta, jolloin mahdollistamme musiikin kosketuksen ja parannamme taiteen saavutettavuutta myös sairauden tai eristyksen aikana.

Sellotaiteilija Janne Aalto, Tapiola Sinfonietta
Sellotaiteilija Janne Aalto, Tapiola Sinfonietta. Uli Kontu-Korhosen sairaalamusiikkikoulutus 2016.

MUSE-hankkeen tehtäviini liittyen olen alkanut selvittämään, miten voisi kehittää hoivakodissa etäratkaisuin toteutettuja musiikillisia kohtaamisia. Millaista uutta osaamista tarvitaan? Toimin yhteistyössä Turussa toimivan Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry:n hoivayhteisö Kotikunnaan kanssa, jossa on toteutettu monenlaisia musiikkiin liittyviä hankkeita aiempinakin vuosina.

Lue lisää (Kotikunnas):

https://kotikunnas.fi/

Musiikin merkityksestä ja ihmisten kulttuurin tarpeesta – mitä ja miksi?

Ennen kuin etäyhteyksin tarjottavan musiikki-intervention sisällön ja teknisen toteutuksen suunnittelu voi alkaa, on selvitettävä millaisia toiveita, mahdollisuuksia ja tarpeita hoivakodissa on musiikki-interventioille, esityksellisille tai osallistaville. Suunnittelu on tehtävä hyvässä, luottamuksellisessa yhteistyössä hoitohenkilökunnan kanssa. Mitä olemme tekemässä ja miksi?

Musiikin monenlainen merkityksellisyys on hyvin tiedostettu hoivakodeissa ja musiikin laaja-alaisia terveysvaikutuksia on myös tutkimuksin todennettu. Musiikki aiheuttaa ihmisellä muun muassa laaja-alaisen aivojen aktivaation, ja musiikki voi lievittää kipua sekä vähentää lääkehoidon tarvetta. Musiikin kautta voidaan vahvistaa ihmissuhteita, luoda linkkejä ihmisten välille ja voimistaa siteitä ulkomaailmaan.

Musiikki voi olla myös lohdutusta, iloa, kommunikointia, kuuntelua, ajatusten vaihtoa tai aktivoitumista. Muusikko voi vahvistaa elämänlaatua asukkaille tai potilaille, jotka saattavat olla stressaavissa tilanteissa tai yksinäisiä. Ikääntyneiden kokema yksinäisyys, sosiaalisten kontaktien vähäisyys tai aktiviteetin puute on korostunut entisestään pandemian aikana. Tämä saattaa olla jopa terveysriski. Muusikon tehtävänä on tuoda monialaiseen yhteisöön omaa osaamistaan ja palvella musiikilla.

Ihmisellä on kulttuurillisia tarpeita läpi elämän. Kulttuuripalvelujen saatavuus on myös ihmisten perusoikeus, osa ihmisarvoista elämää.

Taiteen vaikuttavuus syntyy henkilökohtaisen kokemuksen kautta. Kokemukseen vaikuttaa kyseinen hetki; kuulijan tarpeet ja valmiudet sekä vireystila ja vastaanottavaisuus. Eikä pidä unohtaa itsestään selvää asiaa, että taiteella on hyötyarvon lisäksi myös itseisarvonsa. Nämä tarpeet eivät kuitenkaan sulje toisiaan pois.

Näihin edellä mainittuihin perusasioihin oli palattava, miettiessäni etäyhteyksin toteutettavaa musiikkipalvelua ja sen järjestämistä hoivakodissa. Mihin tarpeeseen vastaamme? Musiikkia tarvitaan ja sillä on hyvinvointivaikutuksia koko yhteisöön, asiakkaan tai potilaan lisäksi myös omaisiin ja hoitohenkilökuntaan.

Tavoitteita etänä toteutettaviin musiikki-interventioihin

Yhteistyön tavoitteena on järjestää Kotikunnaaseen aiempaa laadukkaampia musiikki-interventioita, joissa panostetaan hyvään äänen laatuun sekä tätä kautta myös parempaan kohtaamiseen asiakkaan ja muusikon välillä. Pyrkimyksenä on mahdollistaa hoivakodin valituille asukkaille musiikkiesitysten lisäksi yhteismusisoiminen samanaikaisesti, ns. matalan kynnyksen osallistaminen etäyhteyksien kautta. Millaisia teknisiä laitteita tähän tarvitaan tai millainen nettiyhteys on riittävä ovat asioita, joita selvitetään seuraavaksi.

Projektin eteneminen testaamisiin – edessä on haasteita ja mahdollisuuksia

Hyvä vuorovaikutus, ihmisen kohtaaminen, osallistaminen ja asukkaan/potilaan osallistuminen musiikin tekemiseen yhdessä muusikon kanssa ovat oleellisia työskentelytapoja hoivakodissa. Siksi näiden toteutumista lähdetään hakemaan ja edistämään myös etätoteutuksissa.

Hoivayhteisön asukkaita ei voi pitää ns. koeyleisönä uusia digitaalisia laitteita testatessa, vaan testaukset on tehtävä ennen varsinaisia toteutuksia. Kotikunnaan hoitohenkilökunnasta on ilmoittautunut neljä yhteistyöhaluista hoitajaa, jotka tulevat mukaan testaamiseen ennen varsinaisia interventioita hoivakodin asukkaille. Kutsun näitä hoitajia osastojensa musiikkivastaaviksi.

Tulevissa testauksissa kokeillaan ainakin Zoomin ja SonoBusin yhteiskäyttöä Kotikunnaan kanssa. Kuva välittyy tällöin Zoomin kautta ja ääni kulkee parempilaatuisena SonoBusin kautta.
Tähän liittyy vielä paljon selvitettävää, mutta suunta on ehkä oikea.

Odotamme innolla yhteistä matkaamme musiikin parissa. Olen samaa mieltä Kotikunnaan kanssa, tätä osaamista kannattaa kehittää.

Euroopan unioni - Euroopan sosiaalirahasto
Vipuvoimaa EU:lta
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Uli Kontu-Korhonen
Uli Kontu-Korhonen
päätoiminen tuntiopettaja | Turun ammattikorkeakoulu

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *