Kategoriat
Blogit Etäteknologiat Kuvan ja äänen tallentaminen, muokkaaminen ja jakaminen Musiikin etätuottaminen Musiikkiteknologia

DAW-äänen striimaminen Zoomiin ja Teamsiin

Tässä artikkelissa käsitellään erilaisia tapoja striimata (käsitettä käytetään tässä tapauksessa siirtämisen tai lähettämisen merkityksissä vrt. suoratoisto) DAW-ohjelmien ääntä Zoomiin ja Teamsiin. Keinoja on yleistäen kolme: 1) etäkokoussovellusten sisäiset jako-ominaisuudet, 2) ilmaiset ja maksulliset äänen reitittämisen ajuri- ja apuohjelmistot ja 3) etäkokoussovellusten ulkopuolella toimivat äänen striimauksen ratkaisut. Artikkelissa käsitellään näistä kahta ensimmäistä erityisesti macOS-käyttöjärjestelmän sisällä, mutta myös Windows-käyttöjärjestelmän ratkaisuja sivutaan. Erilaisten DAW-ohjelmistojen määrän ja pohjimmaisten toimintalogiikoiden yhteneväisyyden vuoksi annetut ohjeet ovat ko. ohjelmistojen osalta yleispäteviä.

Moni meistä on tuskaillut etätyöhön liittyvien ongelmien parissa silloin, kun DAW-ohjelman (l. digital audio workstation, esim. Pro Tools, Logic Pro, Cubase, Ableton Live, REAPER jne.) projektin ääntä on yritetty jakaa etäkokouksen muille osallistujille. Vaikka DAW-ääni saadaankin lopulta jaettua, saattaa oma mikrofoni mykistyä ja koko striiminkin äänenlaadussa olla parantamisen varaa. MUSE-hankkeen etätuottamiseen liittyvissä artikkeleissa ja koulutuksissa tullaan myöhemmin käsittelemään ratkaisuja, joiden avulla voidaan striimata pakkaamatonta äänidataa, mutta ennen sitä esittelemme seuraavassa ohjeita DAW-äänen striimaamiseen Zoom- ja Teams-ympäristöihin.

Zoom kuuntelee äänikortin kahta ensimmäistä kanavaa – Teams vain ensimmäistä (toimii mono-tilassa)

On oleellista ymmärtää, että Zoom kuuntelee sisääntulevaa ääntä ainoastaan äänikortin kahdesta ensimmäisestä kanavasta (katso myös MUSE-hankkeen Juha Kujanpään kirjoittama artikkeli Äänen jakaminen samanaikaisesti Zoom- ja SonoBus-käyttäjille). Teams toimii mono-tilassa kuunnellen vain ensimmäistä kanavaa. Usein tämä laite on kannettavan tietokoneen sisäinen mikrofoni. Jos DAW-äänen haluaa jakaa näihin ensimmäisiin kanaviin, täytyy erilaisten fyysisten tai virtuaalisten äänilaitteiden avulla muuttaa tapaa, jolla Zoom tai Teams ”kuulee” sisääntulevan signaalin.

Äänen striimaaminen Zoomin ja Teamsin sisäisillä työkaluilla

Molemmissa käytetyimmissä etäkokoussovelluksissa on sisäinen toiminto, jolla ääntä voi jakaa näytön jakamisen yhteydessä etäyhteysosapuolille.

Zoom

Zoomissa toimitaan seuraavasti (kääntäen ja laajentaen, ks. https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/201362643-Sharing-computer-sound-in-a-screen-share):

 1. Aloita tai liity Zoom-kokoukseen.
 2. Valitse Share Screen kokouksen työkaluvalikosta.
 3. Valitse DAW-ohjelma, jonka äänen haluat jakaa (tai koko näyttö kerralla kaikkine ohjelmineen).
 4. Laita Share Sound -valinta päälle vasemmasta alakulmasta.
 5. Valitse Share Sound -valinnan oikealta puolelta nuoli alas + Stereo (High-fidelity) -ominaisuus halutessasi.
 6. Valitse Share oikealta alakulmasta aloittaaksesi jakamisen.
Huomaa, että Macillä järjestelmän äänilaitteeksi vaihtuu 6. vaiheen jälkeen ZoomAudioDevice-ääniajuri. Ääniajurit ovat käyttöjärjestelmän sisällä toimivia apuohjelmia, jotka mahdollistavat käyttöjärjestelmän yhteistoiminnan fyysisten äänilaitteiden kanssa. Huomaa myös, että voit vaihtaa äänen jakamisen asetuksia toiminnon ollessa päällä työkaluvalikon More… -valinnan alta.

7. Valitse DAW-ohjelmasi ääniajuriksi ZoomAudioDevice (Macillä).

ZoomAudioDevice Logic Pron toistolaitteena
Logic Pro -ohjelmassa voi käyttää erillisiä ajureita äänen toisto- ja syöttölaitteina. Kuvassa ZoomAudioDevice hallitsee äänen jakamista Zoom-kokoukseen (suoraan Zoomin omalla Share sound -toiminnolla).

Viimeinen vaihe on usein ongelmallinen PC-koneilla ASIO-standardin mukaisia äänikortteja käytettäessä. ASIO (Audio Stream Input/Output) on Steinbergin kehittämä ääniajuriprotokolla, jonka avulla ääniohjelmat voivat keskustella äänilaitteiden kanssa suoraan ilman niiden välissä sijaitsevaa käyttöjärjestelmän omaa ääniajuria (https://en.wikipedia.org/wiki/Audio_Stream_Input/Output). Äänen striimaaminen DAW-ohjelmista Zoomiin ja Teamsiin onnistuu PC-koneillakin suoraan kyseisten etäkokoussovellusten sisäisillä toiminnoilla, jos DAW-ohjelman äänilaitteeksi valitaan käyttöjärjestelmän oma ajuri. Tällöin tosin törmätään usein korkeisiin latenssiarvoihin ja ongelmiin resurssisyöppöjen projektien yhteydessä. Myös Macillä toimiva ZoomAudioDevice tuottaa DAW-ohjelmien toimintaan ylimääräistä latenssia, ja esimerkiksi virtuaali-instrumenttien soittaminen voi olla jo yllättävänkin haastavaa. Lisäksi ZoomAudioDevice-ajuria käytettäessä kannattaa huomioida, että ajuri toimii lähtökohtaisesti 48 000 hertsin näytteenottotaajuudella: esimerkiksi musiikkisessioissa yleisesti käytetty 44 100 hertsin taajuus voi johtaa täten yhteensopivuusongelmiin.

Teams

DAW-äänen jakaminen Teamsiin vastaa pääpiirteiltään Zoomin kanssa käytettyä kaavaa – kuitenkin seuraavin poikkeuksin:

 • 2. Tässä vaiheessa toiminnon nimi on Share content.
 • 3. Laita Include computer sound -valinta päälle ennen jaettavan ikkunan/näytön valintaa.
 • 4. Valitse Screen (koko näyttö) tai ikkuna (haluttu DAW-ohjelma).
 • 5. Näytön (ja äänen) jako alkaa edellisen vaiheen jälkeen. Palaa normaaliin kokousikkunaan painamalla pienen ”puhujaikkunan” mustaa kohtaa, jossa lukee ”Call is in progress. Click here to go back to the call screen.
 • 6. Valitse kokousikkunan työkaluvalikosta nuottikuvake l. ”Enable high fidelity audio mode”.

Näiden vaiheiden jälkeen ääni välittyy monosummamiksauksena (vasemman ja oikean kanavan signaalit yhdistetään) DAW-ohjelmasta Teams-kokoukseen, kun järjestelmän ja/tai DAW-ohjelman ääniajuriksi on asetettu Microsoft Teams Audio Device (7. vaihe). Järjestelmän ääniajurivalinta muuttuu automaattisesti Macillä, kun jakamisen käynnistää äänen kanssa.

Kuvakaappaus Teamsin laiteasetuksista, jossa mikrofoniksi on valittu virtuaalinen BlackHole-ajuri
Kuvakaappaus Teamsin laiteasetuksista, jossa mikrofoniksi on valittu virtuaalinen BlackHole-ajuri. Kohinanvaimennus on kytketty pois päältä, ja vasemman yläkulman nuottikuvakkeesta näkyy, että korkealaatuinen äänitila (High-fidelity audio mode) on laitettu päälle.

Oman mikrofonin (ja instrumenttien) sekä DAW-äänen miksauksen voi tehdä tietenkin myös ulkoisin apuvälinein. Äänimikserin fyysisten säätimien käyttäminen ja äänisignaalien reititys kaapeleilla auttavat signaalitien hahmottamisessa ja silloin, kun eri signaalilähteiden välillä on tehtävä nopeita vaihtoja. Vaikka äänikorttien ajureissa ja hallintaohjelmistoissa on toisinaan sisäänrakennettuja loopback-ominaisuuksia (takaisinkytkentä), voi kytkennän tehdä myös fyysisillä kaapeleilla kytkemällä äänikortin vapaat ulostulot vapaisiin sisääntuloihin ja säätämällä äänikortin hallintaohjelmistosta signaalitien edellisten välillä halutuksi. Varsinkin fyysisten takaisinkytkentöjen kanssa on kuitenkin oltava huolellinen kierto-ongelmien välttämiseksi.

DAW-äänen jakaminen virtuaalisen ääniajurin avulla

Molemmille yleisimmille käyttöjärjestelmäympäristöille on saatavilla ilmaisia ja maksullisia virtuaalisia ääniajureita ja niiden käyttöä helpottavia apuohjelmia. MacOS-käyttöjärjestelmän sisäinen Core Audio -ääniarkkitehtuuri mahdollistaa ääniohjelmien yhteiskäytön ja virtuaaliset äänilaitteiden yhdistelmät PC-koneita mutkattomammin pohjautuen Apple-tuotteiden tiiviisti keskitettyyn ”ekosysteemiin”. Tästä huolimatta ilmaisratkaisuilla käyttäjä joutuu yleensä näkemään enemmän vaivaa ratkaisun käyttöönotossa (myös Mac-tietokoneilla), kun taas maksulliset ratkaisut toimivat usein käyttäjäystävällisemmin.

Virtuaalista ääniajuria käytetään ohjaamaan DAW-ohjelman toisto useampaan paikkaan yhtäaikaisesti. Toisaalta myös useita syöttölaitteita voidaan yhdistää saman virtuaalisen ääniajurin alle.

Tietyt ohjelmistot (kuten Logic Pro) mahdollistavat erillisten ääniajurien valinnan äänen syöttö- ja toistolaitteiksi/ajureiksi (input/output device) – toiset (kuten Pro Tools) käyttävät samaa laitetta/ajuria molempiin tarkoituksiin. Macillä käyttäjä voi helposti tehdä virtuaalisia äänilaitteita, joissa useamman fyysisen (tai virtuaalisen) äänilaitteen syöttö- ja toistokanavat yhdistyvät laajemmaksi kokonaisuudeksi.

Kuvakaappaus MacOS-käyttöjärjestelmän Audio MIDI Setup -ikkuna
MacOS-käyttöjärjestelmän Audio MIDI Setup -ikkuna, jossa voi helposti luoda yhdistettyjä äänilaitteita (Aggregate Device) ja moniulostuloisia toistolaitteita (Multi-Output Device).

Kun DAW-ääntä halutaan jakaa Zoomiin ja Teamsiin virtuaalisen ääniajurin avulla, jaettava DAW-ääni miksataan virtuaalisesti etäkokoussovelluksen sisääntulokanaviin (yleensä yhdessä jakajan mikrofonisignaalin kanssa). Koska verkkokokoussovellukset ”kuuntelevat” käyttäjän äänilaitteen ensimmäisiä kanavia, valitaan etäkokoussovelluksen ”mikrofoniksi” virtuaalinen ääniajuri ja miksataan DAW-ohjelmassa itsessään sisään- ja ulostulevat kanavat haluttuihin äänilaitteisiin.

Zoomin ääniasetuksia BlackHole-virtuaaliajurin avulla reititettynä
Kuvassa Zoomin mikrofoniksi on valittu BlackHole, joka on virtuaalinen ääniajuri macOS:lle. BlackHoleen voi miksata DAW-ohjelman mikserissä esim. puhemikrofonin ja DAW-projektin äänen samanaikaisesti.

Tavallinen järjestely on siis seuraava: DAW-ohjelman ”master bus” -päälähtö reititetään sekä oman kaiutin/kuulokekuuntelun toistokanaviin että virtuaaliseen ääniajuriin. Näin DAW-ohjelmaa voi käyttää täysin normaalilla tavalla ilman erillisiä apulähtöjä (aux send) etäkokoussovellusta varten. Jälkimmäinen on kuitenkin tarpeen siinä yleisessä tapauksessa, että puheyhteyteen käytettävä mikrofonisignaali halutaan miksata etäkokoussovellukseen jaettavaan ääneen muttei omaan kuunteluun. Tällöin DAW-ohjelman mikseriin tehdään uusi raita, jolle puhemikrofonin signaali syötetään (ns. input monitoring -asetus), mutta tätä raitaa ei reititetä päälähtöön, vaan se miksataan ainoastaan etäkokoukseen jaettavaan ääneen l. virtuaalisen ääniajurin ulostulokanaviin.

Kuvakaappaus Pro Tools -ohjelmasta, josta ääni reititetään sekä omaan kuunteluun että Zoomiin
Reitityksen omaan kuunteluun ja Zoomiin voi tehdä Pro Toolsissa esimerkiksi näin. Huomaa, että ennen master bus -lähtöjä on ”summaryhmä”, johon kaikki DAW-raidat syötetään, ja josta ääni jaetaan sekä omaan kuunteluun (tässä AirPods) että Zoomiin. Mikrofoniraita reititetään suoraan Zoomiin, ja sen monitorointi ja solo-safe-ominaisuus ovat päällä.

Edellisen kaltaisissa järjestelyissä on suositeltavaa käyttää kuulokkeita kierto-ongelmien välttämiseksi. DAW-mikseriä käytettäessä puhemikrofonin reititykseen kannattaa kyseinen raita asettaa ns. solo-safe-tilaan, jolloin mikrofoni ei mykisty silloin, kun muita kanavia kytkee solo-kuunteluun.

Kuvakaappaus REAPER-DAW:sta, jonka mikserissä on tehty tyypilliset reititysasetukset mikrofonille ja DAW-äänelle Zoomia/Teamsia varten
Kuvakaappaus REAPER-ohjelmasta, joka on monipuolinen, edullinen ja kevyt DAW. Ohjelman mikserissä on tehty tyypillisimmät reititysasetukset puhemikrofonille (raita 1) ja DAW-äänelle (raidat 2–4). Mikrofoniraita on reititetty erikseen ulostulokanaviin 3–4 ja mykistetty päälähdöistä (ulostulokanavat 1–2). Stereo bus -päälähtö on ohjattu sekä ulostulokanaviin 1–2 että 3–4. Mikrofoniraidan monitorointi on päällä, ja sen solo-kytkin on asetettu tilaan, jossa muiden raitojen soolo-asetukset eivät mykistä mikrofoniraitaa (REAPER-ohjelman solo defeat -asetus).

Vaikka joissain DAW-ohjelmistoissa on mahdollista pitää useampi projekti-ikkuna auki samaan aikaan, ohjelmisto ei useinkaan sisäisesti prosessoi enempää kuin yhtä projektia kerrallaan. Tuoreista DAW-ohjelmistojen tarkkaamo-ominaisuuksista (esim. Cubase Pro:n Control Room) ja äänikorttien softamiksereistä (esim. RME:n TotalMix) voi olla apua reititysten tekemiseen niin, että ne haittaavat mahdollisimman vähän normaalia työskentelyä. Kaupalliset ratkaisut (kuten Loopback macOS:lle) hoitavat usein käyttäjäystävällisesti sekä virtuaalisen ääniajurin että äänimikserin tehtäviä.

Virtuaalisia ääniajureita ja apumikseriohjelmia

BlackHole
https://existential.audio/blackhole/
macOS 10.9–11, Intel & Apple Silicon, ilmainen, vapaa lähdekoodi (GPL)

Loopback
https://rogueamoeba.com/loopback/
macOS 10.14–12, Intel & Apple Silicon, kaupallinen, kertamaksu $99 + ALV (noin 111,29 €)

Soundflower
https://github.com/mattingalls/Soundflower
macOS Catalina, Intel, ilmainen, vapaa lähdekoodi (MIT)

Source-Nexus
https://www.source-elements.com/products/source-nexus/
Windows & macOS, kaupallinen, kuukausimaksullinen ($11.95 + ALV ≈ 13,43 €) tai kertamaksu ($295 + ALV ≈ 331,53 €)

Synchronous Audio Router
http://sar.audio
Windows, ilmainen, vapaa lähdekoodi (GPL)

VoiceMeeter
https://voicemeeter.com
Windows XP–10, kaupallinen, donationware, erilaisia ohjelmaversioita

Windowsissa toimivan VoiceMeeter-ohjelman erilaisten versioiden ominaisuuksia
Kuvakaappaus VoiceMeeter-ohjelman verkkosivuilta. VoiceMeeter on Windowsissa toimiva virtuaalinen ääniajuri/apuohjelma, jolla ääntä voi kätevästi reitittää ja miksata ohjelmien ja fyysisten laitteiden kesken. Ohjelmien käyttö on lähtökohtaisesti ilmaista, mutta lisenssiä varten täytyy käyttäjän lahjoittaa pieni summa ohjelmiston kehittäjäyritykselle (nk. donationware-lisenssityyppi).

Tulevat artikkelit ja koulutukset

MUSE-hanke esittelee tulevissa etätuottamisen artikkeleissa ja koulutuksissa muun muassa pakkaamattoman äänen striimaamisen ratkaisuja (kuten Audiomovers), DAW-ohjelmistojen sisäisiä etätuotanto- ja tiedostonhallintaominaisuuksia, eritoten musiikin etätuottamiseen suunniteltuja etäkokousympäristöjä ja paljon muuta.

Euroopan unioni - Euroopan sosiaalirahasto
Vipuvoimaa EU:lta
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Jussi Tuohino
Jussi Tuohino
lehtori, musiikkiteknologia | Oulun ammattikorkeakoulu

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *