Kategoriat
Blogit Etäteknologiat Matalan latenssin ratkaisut Musiikin etäesittäminen Musiikin etäopetus

Ilmaiset matalan latenssin sovellukset testissä

MUSE-hanke on aikaisemmin testannut SonoBus-sovellusta muutamaan otteeseen (katso mm. ”Matalan latenssin sovellukset: SonoBus”) Nyt tutustuimme SonoBusin “kilpailijoihin”, eli vapaasti netistä ladattaviin sovelluksiin, jotka on tarkoitettu äänen jakamiseen reaaliaikaisesti netissä kahden tai useamman osapuolen kanssa. Testattavia ohjelmia olivat JackTrip Virtual Studio, FarPlay, Jamulus, CleanFeed sekä SoundJack. Testiryhmänä toimivat Juha Kujanpää, Matti Ruippo, Kalle Elkomaa ja Antti J. Vartiainen. Yhteyttä testattiin Helsingin ja Tampereen välillä, molemmilla osapuolilla käytössä Ethernet-yhteys. (Download/upload speed: Tampere 500/700 Mbps, Hki 200/15 Mbps).

JackTrip Virtual Studio

alustat: macOS X, Windows, Android, iOS

https://jacktrip.github.io/jacktrip/

JackTrip Virtual Studio toimii joko fyysisen, erikseen ostettavan JackTrip Bridgen välityksellä tai ohjelmallisesti, eli asentamalla koneelle JackTrip Desktop App. JackTrip Bridge on käytännössä Raspberry Pi -pohjainen tietokone, joka kytketään nettiin Ethernet-kaapelin avulla. Koska testiryhmällä ei ollut tällaista käytettävissään, käytettiin testissä ohjelmistopohjaista ratkaisua eli Desktop Appia.

Ohje Desktop App:in asennukseen (macOS X): https://help.jacktrip.org/hc/en-us/articles/4409925370387

Ohje Desktop App:in asennukseen (Windows): https://help.jacktrip.org/hc/en-us/articles/4409924950931

Sovelluksen asentamisen lisäksi käyttäjän täytyy luoda tunnukset sivulle app.jacktrip.org. Tämän jälkeen päästään luomaan Virtual Studiota, joka toimii yhteismusisointihuoneena. Tämän asetuksista valitaan mm. valitaan lähin audioserveri (Suomessa näitä on yksi, joka sijaitsee fyysisesti Haminassa), näytteenottotaajuus (sample rate) sekä bufferin koko. Muiden käyttäjien kutsuminen Virtual Studioon tapahtuu jakamalla luodun Virtual Studion IP-osoite muille käyttäjille, jotka kirjoittavat sen Desktop Appissa olevaan kenttään “Address of server”. Mielenkiintoisena yksityiskohtana Virtual Studiossa voi luoda serverin myös Jamulus-käyttäjille, jolloin sama Virtual Studio -huone voi hostata sekä Jamuluksella että JackTripillä osallistuvia käyttäjiä.

JackTrip on vertailluista sovelluksista selvästi monimutkaisemmasta päästä, emmekä lyhyen kokeilun perusteella suosittele sitä niille käyttäjille, jotka haluavat mahdollisimman vaivattomasti päästä soittamaan yhdessä.

Juhan JackTrip-testiserveri odottamassa muusikkoja saapuvaksi.
Juhan JackTrip-testiserveri odottamassa muusikkoja saapuvaksi. Ovikoodi on 34.88.154.146.

FarPlay

alustat: macOS X, Windows, Linux

https://farplay.io

FarPlayn kehittäjät Dan Tepfer ja Anton Runov tiedostivat JackTripin käyttöliittymän ongelmat ja halusivat luoda siihen perustuvan uuden sovelluksen, joka toisi JackTripin “kaikkien ulottuville”, yksinkertaistamalla ja automatisoimalla käyttöliittymää niin paljon kuin mahdollista. JackTripiin verrattuna käyttö onkin lyhyen kokeilun perusteella todella mukavaa. FarPlay on tässä esitetyistä sovelluksista uusin ja vielä tässä vaiheessa “public beta”-vaiheessa, versionumero on tätä kirjoitettaessa 0.3.7. Sovellus on kuitenkin jo käyttökelpoinen tällaisenaan, mutta siitä julkaistaan jatkuvasti uusia päivitettyjä versioita.

FarPlay tukee toistaiseksi vain kahta osallistujaa, samaan sessioon ei voi osallistua useampia. Kehittäjien mukaan ohjelmaa tullaan tältä osin kehittämään, sovelluksen on jatkossa tarkoitus tukea myös useamman käyttäjän sessioita.

Empiiristen testien perusteella yhteismusisointi onnistui FarPlaylla testissä olleista sovelluksista kaikkein parhaiten, eli latenssi oli yhteissoiton puolesta varsin vähäinen.

Ohjelman antamat latenssiarvot olivat Tampereen päässä n. 20 ms, Helsingissä n. 10 ms. FarPlay tukee myös sessioiden tallentamista joko miksattuina tai moniraitaversioina. Tallensimme kokeeksi session WAV-formaatissa moniraitana, ja se tuntui toimivan hyvin.

FarPlay on helppokäyttöinen ja toimii hyvin, mutta tukee toistaiseksi vain kahden käyttäjän välistä kommunikaatiota.
FarPlay on helppokäyttöinen ja toimii hyvin, mutta tukee toistaiseksi vain kahden käyttäjän välistä kommunikaatiota.

Jamulus

alustat: macOS X, Windows, Debian/Ubuntu

https://jamulus.io

Jamulusta asennettaessa omalle koneelle ladataan kaksi erillistä sovellusta, Jamulus ja JamulusServer. JamulusServerin avulla luodaan serveri, jonka välityksellä yhteismusisointi tapahtuu. On myös mahdollista käyttää Jamulusta liittymällä johonkin julkisista servereistä, mutta serverin luominen on välttämätöntä että voisi musisoida pelkästään oman ryhmänsä kesken.

Jamulus on selvästi helppokäyttöiseksi suunniteltu alusta, jossa ei ole kovinkaan paljon säätövaraa esim. bufferien, latenssin tai äänenlaadun suhteen. Se soveltuu hyvin sovellukseksi käyttäjille, jotka haluavat päästä mahdollisimman nopeasti soittamaan keskenään.

Käytännön yhteissoittokokeiden perusteella latenssi vaikutti Jamuluksessa pieneltä ja yhteismusisointi onnistui varsin hyvin. Latenssiarvot liikkuivat 30–50 millisekunnin välillä, mutta testauksessa vaikutti siltä että eri ohjelmien antamat arvot eivät tuntuneet olevan aina vertailukelpoisia, tai ne eivät vastanneet omaa kokemusta siitä miten pitkä latenssi todellisuudessa oli soittajan näkökulmasta.

Jamuluksen mikserityyppinen käyttöliittymä.
Jamuluksen mikserityyppinen käyttöliittymä.

CleanFeed

alusta: Chrome

https://cleanfeed.net

CleanFeed on vertailun sovelluksista ainoa täysin selaimessa toimiva alusta, joka ei vaadi ulkoista sovellusta asennettavaksi. Sitä suositellaan käytettäväksi tällä hetkellä ainoastaan Chromessa.

CleanFeed on myös testattavista ainoa sovellus, joka tarjoaa ilmaisversion lisäksi kuukausimaksullista pro-versiota. “Individual”- ja “Education”-lisenssien hinta on EU:n sisällä 17 €/kk, “Business”-lisenssi maksaa 28 €/kk. Pro-version etuja ovat mm. sessioiden tallentaminen moniraitoina, omien useiden äänilähteiden (max. 4) samanaikainen käyttö, suuremmat bittisyvyydet (bitrate) sekä äänen reitittäminen jokaiselle osallistujalle tarvittaessa eri tavalla.

Testin perusteella äänenlaatu vaikutti hyvältä, mutta sen sijaan latenssi oli pitkä.

Testissä ohjelman ilmoittama roundtrip-arvo oli erikoisen alhainen, 15 ms, mutta käytännön testissä viive soittajien välillä oli paljon pidempi, eikä siis käytännössä soveltunut yhteismusisointiin. Kokeilimme myös pro-versiota trialina, mutta tämä ei vaikuttanut latenssin suuruuteen.

CleanFeedin ikkuna Chrome-selaimessa.
CleanFeedin ikkuna Chrome-selaimessa.

SoundJack

alustat: macOS X, Windows ja Linux (Windows ja Linux-versiot eivät tue toistaiseksi videota/MIDIä)

https://www.soundjack.eu

SoundJack vaatii toimiakseen koneelle asennettavan applikaation, joka on kuitenkin ainoastaan taustalla käynnissä. Varsinainen toiminta ja kommunikointi tapahtuu selaimessa ja vaatii tunnuksen luomisen SoundJackin sivuille.

Ehkä selainpohjaisuus aiheutti tässäkin ratkaisussa sen, että viivettä osallistujien välillä oli n. 30 ms, eikä yhteismusisointi viiveen vuoksi onnistunut tarpeeksi hyvin.

SoundJackin käyttöliittymä on erityyppinen kuin muissa vertailtavissa sovelluksissa ja vaatii käyttäjältä hieman tutustumisaikaa ennenkuin toiminta alkaa valjeta. Se on myös monessa suhteessa monipuolisempi sovellus kuin muut testissä olleista, ominaisuuksiin kuuluu mm. live-videokuva ja MIDI-signaalin jakaminen. Yhteys voidaan jakaa joko peer-to-peer -tyyppisesti tai serverin kautta. SoundJackin kautta on mahdollista lähettää useampaa kanavaa ääntä yhtä aikaa, sovellus näyttäisi tukevan jopa 16 samanaikaisen audiokanavan yhtäaikaista lähetystä. Tätä emme kuitenkaan pystyneet tämän lyhyen testisession aikana todentamaan. Myöskään MIDI-signaalin lähettämistä emme vielä tässä vaiheessa testanneet, mutta palaamme siihen myöhemmin muiden MIDI-sovellusten yhteydessä.

SoundJackin Stage-näkymä.
SoundJackin Stage-näkymä. Vasemmalla säätimet mm. videokuvaa ja MIDIä varten.

Yhteenveto

Tämän lyhyen tutustumiskierroksen perusteella testiryhmä suosittelee testatuista sovelluksista erityisesti FarPlayta sekä Jamulusta kokeiltaviksi. Molemmat ovat suhteellisen helppokäyttöisiä alustoja, sekä tarjoavat sekä hyvää äänenlaatua että pientä latenssia yhteissoittoa varten. Yhteissoiton latenssiin ja äänenlaatuun vaikuttavat käytännössä kuitenkin monet asiat, osallistujien oma nettiyhteys, fyysinen sijainti ja verkon senhetkinen kuormitus.

Euroopan unioni - Euroopan sosiaalirahasto
Vipuvoimaa EU:lta
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Juha Kujanpää
Juha Kujanpää

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *