Kategoriat
Blogit

MUSE-hanke levittää tietoa hankkeesta ja sen tuloksista

Syksyn 2022 koulutuskalenteri on julkaistu, ja syksy näyttääkin vauhdikkaalta ja mielenkiintoiselta – seuraa kalenteria! Koulutusten lisäksi hankkeessa tuotettua tietoa levitetään kotimaisissa ja kansainvälisissä seminaareissa.

Kotimaista tiedon levitystä

MUSE-hanke oli esillä ensimmäisessä ViVa2030! -seminaarissa, joka toteutettiin Musiikkikoulutuksen visio 2030 -webinaarina. Suomen konservatorioliiton järjestämä tilaisuus oli Zoomissa 25.8.2022 klo 9:00–12:00, ja sen kohderyhmään kuuluivat musiikin koulutuksen kaikki asteet varhaisiän musiikkikasvatuksesta aina korkeakouluihin ja vapaaseen sivistystyöhön saakka, unohtamatta alan järjestöjä ja muita toimijoita. Webinaarissa tarkasteltiin musiikkikoulutuksen vision toimeenpanon tilannetta, sekä pureuduttiin alan moninaisuuden haasteisiin ja kehittämiskohteisiin erityisesti saavutettavuuden ja digitaalisuuden teemojen kautta. Tilaisuudessa kuultiin sekä asiantuntijapuheenvuoroja että esimerkkitapauksia. Tervehdyksensä toi tilaisuuden alkuun johtaja Jonna Korhonen Opetus- ja kulttuuriministeriöstä.

MUSE-hanke oli esillä omana esimerkkitapauksenaan digitaalisiin ratkaisuihin keskittyvänä valtakunnallisena hankkeena. Puheenvuoron teemana oli Muse-hankkeen tarjoamat mahdollisuudet musiikin etäopetukselle. Hankkeen asiantuntija Sami Sallinen (JAMK) kertoi hankkeesta, sen tavoitteista, menetelmistä, tuloksista ja tulevista koulutuksista yli satapäiselle yleisölle. Myös toinen hankkeen asiantuntija, Matti Ruippo (TAMK), piti tilaisuudessa esimerkkipuheenvuoron matalan kynnyksen menetelmien käytöstä musiikinopettajan työssä.

Lue lisää (Musiikkikoulutuksen visio 2030): https://www.musiikkikoulutuksenvisio.fi/

Kansainvälistä tiedon levitystä

MUSE-hanke tulee olemaan esillä myös NPAPW – Networking Performance Art Production Workshop -tilaisuudessa Tallinnassa 12.–14.2022. Tilaisuuteen ja sen ohjelmaan voi perehtyä työpajan verkkosivustolla. Tämä käytännönläheinen tapahtuma kerää vuosittain paikalle kansainvälisiä asiantuntijoita, jotka tahollaan tarkastelevat edistyneitä vuorovaikutusteknologioita ja verkkoyhteyksiä. Tilaisuudessa keskitytään erityisesti ratkaisuihin, jotka soveltuvat muun muassa taiteellisiin tuotantoihin, taiteelliseen ohjaukseen ja mestarikursseihin, sekä etäkoesoittoihin ja -esityksiin.

MUSE-hankkeella on tilaisuudessa kaksi omaa työpajaa. Uli Kontu-Korhonen (TuAMK) esittelee Zoomin ja SonoBusin yhteiskäyttöä musiikillisen etäintervention välineenä. Ulin tavoitteena on ollut MUSE-hankkeessa pilotoida hoivakodin ja muusikkojen välille helppokäyttöinen, edullinen ja helposti liikuteltava ratkaisu, jonka kautta voidaan toteuttaa ääntä ja kuvaa sisältävä etäinterventio. Jussi Tuohino ja Olli Estola (OAMK) demonstroivat ja kertovat sessiossaan musiikin etätuotantotilannetta hyödyntäen Audiomovers -ratkaisua.

Lue lisää (Zoom): https://www.oomc.fi/tag/zoom/

Lue lisää (SonoBus): https://www.oomc.fi/tag/sonobus/

Lue lisää (Audiomovers): https://www.oomc.fi/tag/audiomovers/

Työpajojen omien työpajojen ohella MUSE-hankkeen asiantuntijat tutustuvat esiteltäviin ratkaisuihin, sekä verkostoituvat ja vertailevat kokemuksiaan kansainvälisten asiantuntijoiden kanssa. Asiantuntijat tulevat myös tutustumaan Tallinnan Musiikki- ja teatteriakatemian LoLa-fasiliteetteihin sekä LoLa:n arkikäyttöön.

Lue lisää (LoLa): https://www.oomc.fi/tag/lola/

Tallinnan matkan jälkeen laajamittaista tiedonlevitystä on luvassa Turussa 29.–30.9.2022 New Time Music 2.0 -hankkeen kansainvälisessä hybridiseminaarissa. Tilaisuudessa hankkeen asiantuntijat pitävät useita puheenvuoroja ja demonstraatioita liittyen MUSE-hankkeen yleisesittelyyn, etätuottamiseen, musiikilliseen etäinterventioon ja monikameratekniikkaan.

Lue lisää (New Time Music 2.0): https://newtimemusic.eu/

Näistä mielenkiintoisista matkoista ja seminaareista on varmasti luvassa informatiivisia ja viihdyttäviä artikkeleita!

Euroopan unioni - Euroopan sosiaalirahasto
Vipuvoimaa EU:lta
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Nina Loimusalo-Lipiäinen
Nina Loimusalo-Lipiäinen

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *