Kategoriat
Blogit Etäteknologiat Matalan kynnyksen ratkaisut Musiikin etäopetus

Transpose – mahdollinen työkalu etälaulutuntien säestyksen ongelmiin

Laulun etäopetus on omassa opetustyössäni tällä hetkellä säännöllisen epäsäännöllistä. Kuukausittain eri oppilaat pyytävät etäopetusta eri syihin nojaten ja usein pyyntö etäopetukselle tulee todella lyhyellä varoitusajalla, jolloin minulla ei juurikaan ole mahdollisuutta valmistautua etätuntiin. Tällöin haasteita aiheuttaa etenkin laulun säestyksen järjestäminen.

Lea Orpanan (2021) opinnäytetyöstä “Laulun verkko-opetus” käy ilmi, että en ole etäopetuksen säestyshaasteeni kanssa yksin, vaan toisetkin laulunopettajat kokevat säestyksen etänä haastavana. Suurin syy säestyksen haasteellisuudelle etäopetuksessa on latenssi, jonka takia opettaja ei voi säestää oppilasta reaaliajassa. Säestys täytyykin usein hoitaa käyttämällä tallenteita.

Jos oppilas ilmoittaa etäopetuksen tarpeesta hyvissä ajoin, voi opettaja tehdä ja lähettää oppilaalle säestystallenteen, jonka päälle oppilas voi laulaa etätunnilla. Usein oppilas kuitenkin ilmoittaa vasta saman päivän aikana haluavansa etäopetusta, jolloin vaihtoehdoiksi jää käyttää esimerkiksi YouTubesta löytyviä ilmaisia karaoketaustoja, laulaa alkuperäisen kappaleen päälle tai laulaa ilman säestystä. Säestystallenne, karaoketausta tai alkuperäinen kappale eivät ole kuitenkaan ikinä yhtä joustavia kuin reaaliajassa tapahtuva säestys. Opettajan säestäessä reaaliajassa kappaleen sävellajia ja tempoa voi muuttaa vaivattomasti ja opettaja pystyy laulamaan oppilaan tukena tarpeen mukaan. Myös pysähtyminen kappaleen vaikeaan kohtaan on helppoa, ja hankalaa kohtaa voidaan käydä läpi aluksi hitaammin ja lopulta alkuperäisellä tempolla. Lisäksi voidaan tuntiajan säästämiseksi hypätä helposti esimerkiksi välisoittojen yli. Tallenteiden kanssa samaan ei pystytä etenkään, jos tallennetta kuunnellaan jollain yleisellä mediasoittimella. Tallenteissa sävellaji ja tempo ovat ennalta määrätyt, lyhyen pätkän – esimerkiksi yhden fraasin – harjoittelu ei ole kovin sulavaa eikä latenssin takia opettaja voi laulaa oppilaan mukana. Latenssin vähentäminen olisi yksi ratkaisu näihin ongelmiin, jolloin opettaja voisi säestää oppilasta etänä samalla tavalla kuin lähiopetuksessa. Erilaisia latenssin vähentämiseen tähtääviä ohjelmia onkin jo olemassa. Ne kuitenkin vaativat hyvin toimiakseen usein muun muassa langalliset kuulokkeet ja kiinteän nettiyhteyden nettipiuhoineen, joita harvalta oppilaalta nykyään löytyy.

Päätin vaihtaa ongelman ratkaisun näkökulmaa latenssin minimoimisesta tallenteen monipuolisempaan hyödyntämiseen. Lähdin etsimään ohjelmaa, jolla oppilas voisi paremmin hyödyntää lähettämääni säestystallennetta, karaoketaustaa tai alkuperäisen kappaleen äänitettä ja jolla oppilas voisi esimerkiksi muuttaa tallenteen sävellajia tai tempoa. Eri vaihtoehtoja etsiessäni huomioni kiinnittyi Transposeen, johon päätin tutustua tarkemmin.

Mikä on Transpose?

Transpose on Chrome-verkkoselaimen laajennus, joka on kehitetty helpottamaan musiikin harjoittelua ja oppimista esimerkiksi YouTubesta. Laajennuksesta löytyy sävellajin, vireen ja tempon muunnin sekä loop-toiminto. Lisäksi laajennuksessa on mediasoitin, jossa on pause/play-painike, kelaustoiminto eteen- ja taaksepäin 5 sekunnin tarkkuudella sekä painike, jolla videon tai kappaleen saa alkamaan alusta. Transposen kaikkia toimintoja voi tehdä kappaleen soidessa, jolloin muutoksen kuulee heti, mutta myös etukäteen ennen kuin kappale lähtee soimaan.

Kuvassa Transposen käyttöliittymä.
Transposen käyttöliittymä. Kuva: Transpose.

Transposessa pystyy vaihtamaan sävellajia laajasti. Oletusasetuksilla sävellajia voi vaihtaa kuuden sävelaskeleen verran sekä ylös- että alaspäin, mutta lisäksi laajennuksesta löytyy Extended transpose range -asetus, jolla sävellajia pääsee muuttamaan jopa 18 kokonaisen sävelaskeleen verran molempiin suuntiin. Sävellajin vaihtamiseen on käytetty karaokesta tuttua mitta-asteikkoa, jossa +1 tarkoittaa puolikkaan sävelaskelen nostamista ja +2 kokonaisen sävelaskeleen nostamista. Kappaleen korkeuteen voi vaikuttaa myös virettä säätämällä. Vireen muokkauksessa laajennus olettaa lähtövireen olevan 440 hertsiä, ja sitä voi vaihtaa 415,3 hertsistä 466,2 hertsiin 0,2 tai 0,3 hertsin välein.

Sekä sävellajia että virettä pystyy muuttamaan niin, että kappaleen tempo pysyy ennallaan.

Transposella voi sekä hidastaa että nopeuttaa kappaletta. Kappaleen tempoa vaihtaessa laajennus käyttää mitta-asteikkona prosentteja, joissa 100 prosenttia on kappaleen alkuperäinen tempo. 100 prosentista kappaletta voi lähteä hidastamaan aina 25 prosenttiin ja nopeuttamaan 400 prosenttiin asti. Minimissään tempoa voi säätää yhden prosentin. Tempo-säädön kohdalla on mahdollista myös määritellä kappaleen tempo perinteisenä beats per minute -lukuna (BPM) naputtamalla esimerkiksi hiiren painiketta musiikin tahdissa. Kun kappaleelle on määritelty BPM-luku, kappaleen tempoa muuttaessa muutoksen määrä ilmoitetaan prosenttien lisäksi BPM-lukuna. Tässä kohtaa on hyvä kuitenkin huomata, että BPM-luku seuraa prosenttiluvun muuttumista, mutta ei toisin päin. BPM-luvun muuttaminen ei siis vaikuta kappaleen soivaan nopeuteen, vaan tempon muuttaminen onnistuu vain prosenttilukua säätämällä.

Kuten sävellajin ja vireen muuttaminen ei vaikuttanut kappaleen tempoon, ei myöskään tempon muuttaminen vaikuta kappaleen korkeuteen.

Jos kappaleesta haluaa kuunnella jotain tiettyä kohtaa, voi siihen hyödyntää Transposen loop-toimintoa. Tällä toiminnolla voi määritellä kappaleesta välin, joka toistuu uudelleen niin kauan, kunnes käyttäjä pysäyttää musiikin tai poistaa loopin käytöstä. Loop-asetuksissa toistettavan välin aloituksen ja lopetuksen voi määritellä sadasosasekunnin tarkkuudella. Aloitus- ja lopetuskohdan voi asettaa kappaleen soidessa hiiren napautuksella, mutta kohdat voi kirjoittaa myös manuaalisesti. Loop-toiminnon ollessa pois päältä voi aloitus- ja lopetuskohtaa käyttää kahtena aikamerkkinä, joilla voi esimerkiksi hypätä intron, välisoiton tai toisten soitinten soolojen yli.

Transposen asennus ja toimivuus

Transposen saa ladattua tietokoneelle Chrome Web Storesta kahdella klikkauksella täysin ilmaiseksi, mutta halutessaan voi laajennuksen kehittäjää tukea lahjoituksella. Asennuksen jälkeen laajennuksen voi kiinnittää selaimen ylälaitaan osoitepalkin viereen, jolloin sen saa otettua helposti käyttöön tarvittaessa.

Testasin Transposen toimivuutta Chrome-selaimella YouTubessa, Vimeossa, Spotifyssa, Tidalissa, SoundCloudissa, TikTokissa, Instagramissa ja Facebookissa. Kaikilla testaamillani sivuilla laajennus toimii. Suurimmassa osassa sivustoista Transpose ei tarvitse mitään lupia, mutta osalla sivustoista Transpose vaatii lisäoikeuksia toimiakseen. Nämä oikeudet pystyy sallimaan parilla klikkauksella, ja kun oikeudet on kerran annettu tietylle sivulle, ei niitä tarvitse enää kyseiselle sivulle antaa uudelleen.

Nettisivuilla olevien videoiden ja kappaleiden lisäksi Transposella voi muokata tietokoneeseen tallennettuja ääni- ja videotiedostoja.

Transposen sivuilta ei löytynyt kattavaa listaa siitä, mitä kaikkia tiedostoja sillä voi avata, mutta testissä ainakin MP3-, MP4- ja WAV-tiedostot toimivat. Chrome-selaimen lisäksi Transposen sivuilla kerrotaan, että laajennus toimii myös Microsoft Edge -selaimella.

Transpose etäopetuksessa

En päässyt testaamaan sovellusta vielä varsinaisessa etäopetustilanteessa. Kuitenkin kuvitellessani tavallista etäopetustilannetta, jossa oppilas ilmoittaa etäopetuksen tarpeesta samana päivänä, voisin kuvitella käyttäväni joidenkin oppilaiden kanssa Transposea tarvittaessa. Transposen asennus on helppoa ja käyttö yksinkertaista, joten uskon pystyväni myös etänä ohjeistamaan oppilasta laajennuksen käyttöönotossa niin tehokkaasti, ettei tunnista mene liikaa aikaa tekniseen säätämiseen.

Yksi Transposen käytössä esiin noussut haaste on, että kyseessä on Chrome-laajennus, mikä tarkoittaa sitä, että Transpose toimii vain tietokoneella eikä sitä siis voi käyttää lainkaan mobiililaitteilla.

Tämä on iso rajoite etäopetuskäytössä, kun monet oppilaat käyttävät etäyhteyteen tietokoneen sijasta puhelinta tai tablettia.

Toinen haaste Transposen käytössä on oppilaan itseohjautuvuuden tarve ja opettajan hallinnan puute. Oppilaan täytyy oppia käyttämään Transposea, mikä onnistuu varmasti suurimmalta osalta oppilaista. Kun oppilas hallitsee itse Transpose-ohjelmaa, hän tätä myöten hallitsee kuitenkin myös säestystä toisin kuin lähiopetuksessa, jossa säestystä hallitsee perinteisesti opettaja. Kun säestys on opettajan hallinnassa, on opettajan helpompaa esimerkiksi keskeyttää kappale juuri oikeassa kohdassa, valita sopiva tempo tai kokeilla eri sävellajia. Kun oppilas hallitsee säestystä, opettajan täytyy antaa enemmän sanallisia ohjeita ja opettajan pitää pystyä ennakoimaan esimerkiksi keskeytyksen tarve sopimalla etukäteen, laulaako oppilas esimerkiksi vain yhden säkeistön vai koko biisin. Tämä sama haaste on läsnä toki aina etäopetuksessa laulettaessa minkä tahansa tallenteen tai taustan päälle, joka soi oppilaan laitteelta.

Sujuvammaksi Transposen käytön etäopetuksessa saisikin, jos opettaja ja oppilas pystyisivät linkittämään molempien laitteilla olevat ohjelmat niin, että opettaja voisi hallita omalta koneeltaan oppilaan laitteelta soivaa säestystä.

Näin tilanne olisi opettajan hallinnassa lähes samalla tavalla kuin lähiopetuksessa eikä oppilaan tarvitsisi osata käyttää ohjelmaa juuri ollenkaan.

Transpose antaa ratkaisun moniin etäopetuksessa nouseviin säestyksen ongelmiin. Etenkin tilanteessa, jossa etäopetusta täytyy järjestää pidemmän aikaa, on laajennus varmasti todella toimiva ratkaisu, kun opettaja ja oppilas ehtivät rauhassa luoda etätunneille toimintatavat, joilla laajennusta pystyy käyttämään sulavasti. Etäopetuksen lisäksi Transposea voi hyödyntää omassa harjoittelussa ja transkriptioiden teossa. Haasteistaan huolimatta Transpose onkin mielestäni kaiken kaikkiaan oiva lisätyökalu laulunetäopetukseen ja muutenkin musiikin oppimiseen.

Lähteet

Orpana, L. 2021. Laulun verkko-opetus: Haasteet, hyödyt ja mahdollisuudet. Opinnäytetyö, ylempi amk. Oulun ammattikorkeakoulu. Viitattu 16.5.2024. https://www.theseus.fi/handle/10024/447196.

Transpose. 2024. Verkkosivu. Viitattu 16.5.2024. https://transpose.video/.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *