Kategoriat
Blogit Musiikin teorian ja säveltapailun teknologia Musiikkiteknologia Soiton- ja laulunopiskelun teknologia

Kumpi on nopeampi, Parker vai Brecker?

Rytmimusiikin instrumenttiopiskelun tueksi on tapana tehdä läjäpäin transkriptioita omien idolien ja eri tyylilajien parhaimpien muusikoiden soitosta. Erityisesti improvisoidut soolot ovat olleet transkriptiotoimen ykkösenä muusikkosukupolvesta toiseen. Niiden kuunteleminen, kirjoittaminen ja harjoittelu nähdäänkin poikkeuksetta musiikillisen improvisoinnin kompetenssin saavuttamisen kivijalkana. Johdanto Tämän blogikirjoituksen tehtävä on kolmiosainen. Ensimmäiseksi nostetaan esiin Rasmus Tammikin Pro Gradu -tutkielman Tonaaliset ja metriset rakenteet Jazz-improvisaatiossa: […]

Kategoriat
Blogit Musiikin teorian ja säveltapailun teknologia Musiikkiteknologia Pelillisyys Pelillisyys ja musiikin teoria

Mapping Tonal Harmony Pro 7

Mapping Tonal Harmony Pro 7 (MTH) on musiikinteoriasovellusten punttisalilla peilin edessä pullisteleva applikaatio, jonka ominaisuusvalikoima saa muut toimijat häveliäästi painamaan katseensa kohti alavalikkoa. Päällimmäisenä ominaisuutena MTH mahdollistaa play-along -taustojen muodostamisen tai niiden valitsemisen valmiina sovelluksen sisältä. Toisaalta sovelluksen näkyvin osa-alue on taas – kuten nimikin kertoo – tonaalisen harmonian kartoittaminen tai paremmin ehkä ilmaistuna sen […]

Kategoriat
Blogit Mobiiliteknologia musiikin opettamisessa, oppimisessa ja arvioinnissa Musiikin teorian ja säveltapailun teknologia Pelillisyys Pelillisyys ja säveltapailu Pelillisyys ja soiton-/laulunopetus Soiton- ja laulunopiskelun teknologia

Rytmiikan ja rumpuopetuksen pelisovelluksia etsimässä

Pelillisiä elementtejä sisältäviä rumpu- tai rytmiopetussovelluksia on monenlaisia, mutta mitkä niistä oikeasti voisivat soveltua opetuskäyttöön? Varsinaiset rumpusettiä puhelimen näytöllä simuloivat pelisovellukset kuten esim. Go Drums, Drums, We Drum, Drum Games App, jne. perustuvat suurelta osin nk. tapping-pelityyliin ja pianorullamalliin, jossa soitettavat elementit valuvat palkkeina ylhäältä alas tai sivulta toiselle ja ilmoittavat mitä rummun osaa pitää […]

Kategoriat
Blogit Mobiiliteknologia musiikin opettamisessa, oppimisessa ja arvioinnissa Musiikin teorian ja säveltapailun teknologia Musiikkiteknologia

Säveltämistä ja sointuasteiden opettelua Klimperillä

Miksi Klimper? Sosiaalinen media on tarjonnut minulle mainoksia musiikin oppimiseen ja tekemiseen liittyvistä mobiilisovelluksista jo pitkään. En kuitenkaan ole kokenut kovinkaan monia näistä ohjelmista kiinnostaviksi. Syksyllä 2019 silmiini osui Klimper nimisen sovelluksen mainos, joka erottui muista sovelluksista poikkeavalla lähestymistavalla ja pedagogisella otteella. Erityisesti selkeä esitys sointuasteista sai minut pohtimaan, olisiko sovellusta mahdollista hyödyntää opetuksessa taiteen […]

Kategoriat
Blogit Musiikin teorian ja säveltapailun teknologia Pelillisyys ja musiikin teoria Pelillisyys ja säveltapailu

Pelillisyys ja leikillisyys säveltapailun ja transkription oppimisessa ja opettamisessa

Pelien ja leikkien parissa yleensä viihdytään, ja tällainen toiminta liitetään useinmiten vapaa-aikaan. Leikkiminen tai pelien pelaaminen ei ole ikävä velvoite, vaan ilo ja odotettu hetki. Kun pelillisyys ja leikillisyys liitetään oppimiseen, viihtymisen elementit kiinnittyvät oppimistapahtumaan. Se tuo oppimiseen kevyemmän otteen ja oppimista tapahtuu ikäänkuin viihtymisen sivutuotteena, joskus jopa oppijan huomaamatta. Oppiminen on tehokkainta silloin, kun […]

Kategoriat
Blogit Musiikin teorian ja säveltapailun teknologia Musiikkiteknologia

Music Theory Training musiikin teorian opiskeluun

Pedagogiset mobiilisovellukset ovat ottaneet jalansijansa opetuksessa enenevässä määrin peruskouluissa, mutta myös musiikkioppilaitosten  keskuudessa. 2000-luvun lapset ja nuoret viettävät suuren osan aikaa erilaisten mobiililaitteiden äärellä ja ovat tottuneet käyttämään näitä laitteita opiskelunsa tukena. Lähdin selvittämään millaisia mobiilisovelluksia teorian opiskelun tueksi on tarjolla, poissulkien kuitenkin varsinaiset oppimispelit. Sovellusten etsimisessä käytin iPadia ja iPhonea, mutta lopulta päädyin käyttämään […]

Kategoriat
Blogit Musiikin teorian ja säveltapailun teknologia Musiikkiteknologia

Musiikin teoriaa ja säveltapailua mobiililaitteella

Musiikkiteknologian kurssilla aiheenani oli perehtyä musiikinteorian, säveltapailun ja transkription sovelluksiin. Ajattelin etsiä sovelluksia, joita voi käyttää opetuksen tukena tai mitä oppilaat voisivat hyödyntää oppimisen tukena itsenäisesti. Päätin rajata oppimispelit pois ja etsiä enemmän käytännön harjoitteluun sopivia sovelluksia. Sovelluksia löytyi todella paljon, mutta kuvausten perusteella pystyin melko hyvin valikoimaan mielenkiintoiset ja tarkoituksiini sopivat sovellukset. Lisäksi valintakriteerinä […]