Musa+

Euroopan unioni - Euroopan sosiaalirahasto
Vipuvoimaa EU:lta
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Musa+ – Tempoa kannattavuuteen -hanke vastaa tarpeeseen elvyttää musiikki- ja tapahtuma-aloja koronapandemian jälkeen. Hankkeessa törmäytetään keskisuomalaisia musiikki-, tapahtuma- ja pelialojen yrityksiä, tehdään kartoitustyötä potentiaalisista pelialan liiketoiminnan malleista sekä musiikki- ja tapahtuma-alojen nykytilasta.

Musa+ -logo

Mitä? Miksi? Kenelle? Milloin?

Koronapandemian dramaattiset vaikutukset musiikki- ja tapahtuma-aloille

Koronapandemia oli ennennäkemätön isku musiikki- ja tapahtuma-alojen toimijoille. Pandemian aikana kulttuurialan työtilaisuudet vähenivät merkittävällä tavalla, ja esittävän taiteen välittäjätoiminnassa liikevaihdon lasku oli jopa 90%. Tämän seurauksena monet musiikki- ja tapahtuma-alojen ammattilaiset ovatkin siirtyneet muihin töihin, ja koronan jälkeenkin produktioiden toteutukset ovat osin vaikeutuneet osaavan henkilöstön puuttuessa.

Musiikki- ja tapahtuma-alojen murros

Myös itse musiikkiteollisuus on murroksessa. Musiikin jakelun muuttuminen digitaaliseksi, fyysisen levymyynnin romahdus, sekä pandemian aiheuttama epävarmuus ovat pakottaneet alan ammattilaisia monenlaisiin uusiin kokeiluihin. Korona-ajan striimi- ja VR-keikat eivät joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta olleet kannattavia, eivätkä striimialustojen liiketoimintamallit nykyisellään tarjoa vaihtoehtoa, jolla olisi taloudellista merkitystä artisteille tai musiikin ja tapahtumien tuottajille.

Musiikki- ja tapahtuma-alat tarvitsevat uutta potkua ja valmiuksia vastata toimintaympäristön muutokseen. Yhtenä suunnannäyttäjänä voidaan nähdä peliala, joka onnistui lisäämään liiketoimintavolyymiä pandemian aikana. Musiikki-, tapahtuma- ja pelialoilla on paljon yhteisiä intressejä ja yhtymäkohtia, joiden varaan rakentaa luovaa liiketoimintaa!

Hanke pähkinänkuoressa

Hanke toteutetaan aikavälillä 1.2.2023–30.11.2023.

Hankkeen toteuttavat Jyväskylän ammattikorkeakoulun liiketoimintayksikkö sekä hyvinvointiyksikön musiikin tulosalue.

Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto (ESR) Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kautta.

Hanke rahoitetaan REACT-EU-välineen määrärahoista osana unionin covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

Projektiryhmä

  • Nina Loimusalo-Lipiäinen, projektipäällikkö
  • Hanna Kanervo, projektisihteeri
  • Juho Jäppinen, projektitiedottaja
  • Jyrki Vihriälä, asiantuntija (liiketoiminta)
  • Timo Puukko, asiantuntija (liiketoiminta)
  • Sami Sallinen, asiantuntija (musiikki)
  • Juha Kujanpää, asiantuntija (musiikki)

Tietosuojaseloste

Tutustu hankkeen tietosuojaselosteeseen: Tietosuojaseloste_Musaplus.pdf (304 KB)

Musa+ -hanke verkossa

Tutustu hankkeen tapahtumakalenteriin: https://www.oomc.fi/musaplus/tapahtumakalenteri/

Lue hankkeessa tuotettuja artikkeleita: https://www.oomc.fi/tag/musa/

Musa+ -hanke Facebookissa

Nina Loimusalo-Lipiäinen

Lisätiedot

Nina Loimusalo-Lipiäinen
asiantuntija, musiikki
Jyväskylän ammattikorkeakoulu
+358504719321
etunimi.sukunimi@jamk.fi