Julkaisut ja työpajamateriaalit

MUSA+ -hankkeen tuotokset

MUSA+ -hankkeessa tuotetaan erilaisia julkaisuja, kuten blogikirjoituksia, podcasteja ja/tai videoita. Lisäksi hankkeen työpajoihin tuotetaan tarvittaessa materiaalia, joka jaetaan tällä sivulla kaikille hankkeen aihepiiristä kiinnostuneille.

Päivitys 30.11.2023
Musa+ -hanke on päättynyt. Voit halutessasi tutustua hankkeen loppujulkaisuun, johon on mm. tuotettu hankkeen teemoja avaavat johdantotekstit, joiden ohesta löydät suorat linkit kutakin aihealuetta käsitteleviin aineistoihin.

https://www.oomc.fi/musaplus/musa-hankkeen-loppujulkaisu/

Hyppää suoraan haluamaasi sisältöön:

Julkaisut

Blogikirjoitukset

Podcastit

Videot

Työpajamateriaalit

Julkaisut

Blogikirjoitukset

Hankkeen aikana tuotetut blogikirjoitukset löydät tästä alta sekä kootusti tämän linkin takaa: https://www.oomc.fi/tag/musa/.

 • Rakkaussimulaatio EVE

  Rakkaussimulaatio EVE

  Menin katsomaan Espoon Kaupunginteatterin esitystä Rakkaussimulaatio EVE – tai ainakin varasin liput ja odotin meneväni katsomaan esitystä. Sen sijaan esitys saapuikin ensin omaan olohuoneeseeni kuunnelman muodossa. Tämä kuunnelma oli määrä kuunnella ennen varsinaiseen esitykseen saapumista. Paikan päällä teatteritilassa seuraavana päivänä kokemani esitys ei myöskään muistuttanut rakenteeltaan perinteistä teatterikokemusta. Perinteisessä teatterissa koen esityksen samanaikaisesti ja samassa…

 • Kysymyspatteristo musiikki- ja tapahtuma-alojen toimijoille yrityksen kehittämisen tueksi

  Kysymyspatteristo musiikki- ja tapahtuma-alojen toimijoille yrityksen kehittämisen tueksi

  Musa+ – Tempoa kannattavuuteen -hankkeessa tehtiin keväällä 2023 kahdeksan yritysvierailua keskisuomalaisiin musiikki- ja tapahtuma-alan yrityksiin. Vierailujen aikana tutustuttiin haastattelun avulla yritysten nykytilanteeseen, pandemian vaikutuksiin, liiketoiminnan tämän päivän haasteisiin, sekä yrittäjien ajatuksiin yrityksen toiminnan kehittämisestä ja uusien teknologioiden hyödyntämisestä. Haastatteluissa käytettiin tässä artikkelissa julkaistavaa haastattelurunkoa. Haastattelurungon hyödyntäminen yrityksen kehittämisessä Musiikki- ja tapahtuma-alojen yritykset voivat hyödyntää haastattelurunkoa…

 • Musiikki- ja tapahtuma-alan nykytila Keski-Suomessa

  Musiikki- ja tapahtuma-alan nykytila Keski-Suomessa

  Musa+ – Tempoa kannattavuuteen -hankkeessa selvitettiin keskisuomalaisten musiikki- ja tapahtuma-alan nykytilaa lähettämällä kysely alueen toimijoille. Kysely lähti kaikkiaan 80:lle musiikki- ja tapahtuma-alan yritykselle ja järjestötoimijalle sähköpostilla, ja sitä markkinoitiin myös Musa+ -hankkeen sosiaalisen median kanavalla.Kyselyn tarkoitus oli saada tietoa siitä, millä tavoin korona vaikutti musiikki- ja tapahtuma-aloihin Keski-Suomessa, miltä alojen tilanne näyttää nyt, ja millaisia…

 • Musopia

  Musopia

  Esittelyssä suomalaisia pelialaa ja musiikkia yhdistäviä yrityksiä ja sovelluksia, osa 3 Yritys Musopia Oy (https://musopia.net) on soitonopetukseen tarkoitettuja pelillisiä applikaatioita julkaiseva yritys, jonka tuotteet on suunnattu aloitteleville kitaran ja ukulelen soiton opiskelijoille. Musopian sovelluksia on tällä hetkellä neljä: JustinGuitar, Kala, FourChords ja UkeOke, ja ne ovat saatavilla iOS- sekä Android-alustoille. JustinGuitar ja Kala ovat kitaran…

 • Holonic Systems

  Holonic Systems

  Esittelyssä suomalaisia pelialaa ja musiikkia yhdistäviä yrityksiä ja sovelluksia, osa 2 Yritys Holonic Systems (https://www.holonic.systems) on yritys joka kehittää sovelluksia artisteille, kuluttajille ja muille asiakkaille. Sen perustajat ovat Ove Holmqvist, Mark Meddings ja Henri David. Yrityksen kehittämien sovellusten idea on fyysisten sensoreiden, liikkeiden, sijainnin, biologisen datan ja ympäristöön liittyvän datan yhdistäminen ja muuttaminen interaktiiviseksi musiikiksi.…

 • Yousician

  Yousician

  Esittelyssä suomalaisia pelialaa ja musiikkia yhdistäviä yrityksiä ja sovelluksia, osa 1 Sovellus Yousician (https://www.yousician.com) on sovellus, joka opettaa soittamaan instrumenttia pelillisin keinoin. Sovellus kuuntelee käyttäjän soittoa laitteen mikrofonilla ja päättelemällä osumatarkkuuden mukaan kuinka hyvin käyttäjä soittaa. Sovelluksen kanssa opetellaan nuotteja, sointuja, melodioita ja rytmejä. Käytännössä tarkoituksena on oppia rytmistä ja melodista osumatarkkuutta, joista ohjelma palkitsee…

Podcastit

MUSA+ -podcast

Haastattelimme keskisuomalaisia yrityksiä ja toimijoita keväällä 2023. Teemoina olivat mm. pandemian vaikutus yrityksen liiketoimintaan, oman yrityksen ja alan tulevaisuus sekä uudet teknologiat. Julkaisemme tässä haastatteluista teemoittain koottuja podcast-jaksoja.

Jaksojen teemat ovat…

 1. Yrityksen toiminta pandemia-aikana
 2. Pandemian jälkeinen aika liiketoiminnassa
 3. Yrityksen tulevaisuus ja kasvupotentiaali
 4. Alan nykytilanne ja tulevaisuus
 5. Uudet teknologiat
Kuuntele Musa+ -podcastia.

Haastateltavina olivat…

Vesa Walden / Feelbeat Oy, https://opens.fi/yritys/
Kyösti Ylikulju / Jyväskylän kesä, http://jyvaskylankesa.fi
Kari Halttunen ja Juri Kobayashi / Musicinfo, https://musicinfo.io
Sini Spoof / Musiikkikoulu Moodi, https://www.musiikkikoulumoodi.fi
Sirpa Berg / Soiva Keski-Suomi, https://www.soivakeskisuomi.fi
Aaro Vuotila / Teatterikone, https://www.teatterikone.fi
Tarja Matilainen / ToiToiToi, https://toitoitoi.fi
Kirsi Niskanen / Traktorijatzit, https://www.traktorijatzit.fi

Haastattelut: Jyrki Vihriälä
Editointi ja miksaus: Juha Kujanpää

Jos yllä oleva soitin ei toimi, voit kuunnella podcast-jaksoja suoraan SoundCloudista: https://soundcloud.com/musa-480084067/sets/musa-podcast/s-nY7XkCxprpk
Alex Hytönen, Pelaajat.com

Pelaajat.comin CEO Alex Hytönen kertoo haastattelussa yrityksestään sekä pelialasta ja sen ansaintalogiikasta sekä erityispiirteistä. Haastattelussa puhutaan myös pandemian vaikutuksesta pelialaan ja pohditaan musiikkialan, tapahtumatuotantoalan ja pelialan mahdollisia tulevaisuuden yhteistyömahdollisuuksia ja liiketoimintamalleja.

OSA 1

 • Esittely
 • Pelaajat.com
 • Alan ansaintalogiikka
 • Pandemian vaikutus yritystoimintaan
 • Yrityksen ja alan tulevaisuus ja haasteet

OSA 2

 • Musiikkialan, tapahtumatuotantoalan ja pelialan yhteistyö ja yhteiset liiketoimintamallit
 • Pelialan erityispiirteitä
 • Pelitapahtumien järjestäminen
 • Uudet teknologiat
 • Katsojapalaute
Kuuntele Alex Hytösen haastattelu.

Haastateltava: Alex Hytönen / Pelaajat.com
Haastattelu: Timo Puukko
Ääni, editointi ja miksaus: Juha Kujanpää

Jos yllä oleva soitin ei toimi, voit kuunnella podcastin suoraan SoundCloudista: https://soundcloud.com/musa-480084067/sets/alex-hytonen-pelaajatcom/s-xNEmm3PTlbl
Leena Janhila, Humak Creve

Tässä haastattelussa kuulemme Humak Creven liiketoiminnan ja yrittäjyyden asiantuntija Leena Janhilan ajatuksia luovien alojen kehittämisestä.

OSA 1

 • Esittely
 • Luovat alat ja niiden rahoitus
 • Taiteen näkökulma – kaupallisuuden näkökulma
 • Tuotteistaminen ja liiketoiminnan rakentaminen taiteen kentällä
 • Monialainen yhteistyö luovien alojen ja muiden alojen välillä
 • Pelialan liiketoimintamallit musiikki- tai tapahtuma-alalla
 • Kansainvälisyys ja kansainvälistyvä ympäristö, kielitaito
 • Yksinyrittäjän yritystoiminnan kehittäminen
 • Luovien alojen yrityspalveluiden ketjuttaminen
 • “Luovien alojen hopealuoti” -työkalut ja menetelmät luovien alojen yritystoiminnan kehittämiseen
 • Porrasmalli – määritellään portaat nykytilanteesta tavoitteeseen
 • Luovien alojen nykytila ja yhteinen päämäärä
 • Yhteistyötä vai keskinäistä kilpailua?

OSA 2

 • Luovien alojen tämä hetken keskeisiä asioita ja trendejä
 • Miten alkuvaiheessa saatujen kontaktien jälkeen rakennetaan ja pidetään yllä yhteistyötä?
 • Luottamuksen rakentaminen
 • Omien verkostojen ja yhteistoiminnan johtaminen
 • Aineettomat oikeudet
 • Lisensointi osana liiketoimintaa
 • Brändit
 • Musa+ -hankkeen kokemukset
 • Yrittäjien suhde digitaalisaatioon ja uuteen teknologiaan
 • Monialaisuus ja monialainen yhteistyö
 • Kiinnostus muita aloja kohtaan
 • Rohkaisua ja vahvistusta omaan tekemiseen
Kuuntele Leena Janhilan haastattelu.

Haastateltava: Leena Janhila / Humak Creve
Haastattelija: Jyrki Vihriälä
Editointi ja miksaus: Juha Kujanpää

Jos yllä oleva soitin ei toimi, voit kuunnella podcastin suoraan SoundCloudista: https://soundcloud.com/musa-480084067/sets/luovien-alojen-kehittaminen/s-zwykUII6zV7

Videot

Tuomas Roininen, Empires Not Vampires

Empires Not Vampires -peliyhtiön CBDO Tuomas Roininen kertoo alla olevalla videolla pelialan liiketoimintamalleista sekä covid-pandemian vaikutuksesta pelialan toimintaan. Samalla kuulemme miten uudet teknologiset ratkaisut kuten XR-teknologiat ja matalan latenssin ratkaisut ovat löytäneet jalansijaa pelialalta. Lopuksi kuulemme Tuomaksen kommentit myös yrityskehityksen rahoituspoluista.

Päivitys 27.11.2023
Video on nyt tekstitetty suomeksi. Saat tekstityksen näkyviin valitsemalla videosta Settings (hammasratas) > Subtitles/CC > Finnish.
Tuomas Roininen, Empires Not Vampires
Alex Hytönen, Pelaajat.com

Pelaajat.comin CEO Alex Hytönen kertoo haastattelussa yrityksestään sekä pelialasta ja sen ansaintalogiikasta sekä erityispiirteistä. Haastattelussa puhutaan myös pandemian vaikutuksesta pelialaan ja pohditaan musiikkialan, tapahtumatuotantoalan ja pelialan mahdollisia tulevaisuuden yhteistyömahdollisuuksia ja liiketoimintamalleja. Alla olevalla videolla pieni läpileikkaus haastattelun eri teemoista, koko haastattelu kuunneltavissa podcast-muodossa yllä (kohdassa Podcastit tällä sivulla).

Alex Hytönen, Pelaajat.com
Hankkeen lopputapahtuma: MJ Kangasniemi

Voit katsoa hankkeen lopputapahtuman esiintyjäkilpailun voittajan, MJ Kangasniemen, keikan Noveltiven virtuaalistudiossa alla olevalta videolta. Huomaathan, että videon kuvauskentässä kerrotaan virtuaalikeikan teknisestä toteutuksesta tarkemmin.

MJ Kangasniemen virtuaalikeikka Musa+ -hankkeen lopputapahtumassa

Työpajamateriaalit

3.5. Modenien liiketoimintamallien ja yrityskehittämisen työpaja I

Jyrki Vihriälä: Hanke-esittely ja intro tapahtuma-alasta

Lataa tiedosto (PDF, 1,5 MB)

Sami Sallinen: Musiikkialan digiajan liiketoiminnan mahdollisuudet?

Lataa tiedosto (PDF, 667 KB)

26.5. Liiketoiminnan innovointia matalan latenssin teknologioiden äärellä

Sami Sallinen: Matalan latenssin innovointityöpaja

Lataa tiedosto (PDF, 1,6 MB)

Juha Kujanpää: Matalan latenssin yhteismusisointiin tarkoitetut sovellukset verkossa

Lataa tiedosto (PDF, 1,8 MB)

26.10.2023 Modernien liiketoimintamallien ja yrityskehittämisen työpaja II

Vesa Walden: Tapahtumatuotannon roolit ja digitaaliset ratkaisut

Lataa tiedosto (PDF, 3,7 MB)

Kalle Raijonkari: Pelialan liiketoiminta

Lataa tiedosto (PDF, 912 KB)

Sami Sallinen: Liiketoiminnan kehittämisen työkaluja

Lataa tiedosto (PDF, 6,9 MB)

7.11.2023 Hankkeen lopputapahtuma

Leena Janhila: Kehittämisideoita ja rahoitusta luovien alojen yrityksille

Lataa tiedosto (PDF, 5,2 MB)

Sami Sallinen: Musa+ -hankkeen tuloksia

Lataa tiedosto (PDF, 4,6 MB)

Hanke rahoitetaan REACT-EU-välineen määrärahoista osana unionin covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

Euroopan unioni - Euroopan sosiaalirahasto
Vipuvoimaa EU:lta
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus