MUSE-hanke

Euroopan unioni - Euroopan sosiaalirahasto
Vipuvoimaa EU:lta
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

MUSE-hankkeessa kartoitetaan, vertaillaan ja testataan ratkaisuja, jotka mahdollistavat musiikin laadukkaan opettamisen, esittämisen ja yhteistoiminnallisen luomisen etäyhteyksien avulla.

Hanke toteutetaan yhdessä Jyväskylän, Oulun, Tampereen ja Turun ammattikorkeakoulujen kesken.
Päivitys 5.4.2023
MUSE-hanke on päättynyt. Voit halutessasi tutustua hankkeen arviointiin:

https://www.oomc.fi/muse-hankkeen-arviointi/

MUSE – Musiikin etäopettamisen, etäesittämisen ja etätuottamisen matalan latenssin ja matalan kynnyksen ratkaisut
1.3.2021–28.2.2023

MUSE-hankkeessa toimitaan tiiviissä yhteistyössä Suomen musiikkielämän eri toimijoiden kanssa, ja koulutetaan heitä hankkeessa havaituista ja kehitetyistä parhaista käytänteistä käsin ottamalla eri kohderyhmien tarpeet huomioon. Ammattitaidon hankkiminen mahdollistaa hankkeen kumppaneille ja toteuttajille kansallisen ja kansainvälisen koulutustarjonnan aiempaa tehokkaamman ja laadukkaamman hyödyntämisen, sekä avaa musiikin esittämiselle ja tuottamiselle uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Hankkeessa musiikin etäkoulutuksen, -esittämisen ja -tuottamisen tilanteisiin luodaan pedagogisia malleja, sekä ohjeita toimintatavoista ja hyvistä käytänteistä. Hankkeessa tuotettu tieto kootaan yhteen, ja saatetaan vapaasti kaikkien saataville mm. verkkosivujen muodossa ja sosiaalisen median kanavien kautta.

Hankkeen myötä suomalaisilla musiikkialan toimijoilla on aiempaa merkittävästi paremmat valmiudet hyödyntää etäteknologioita musiikin opettamisessa, esittämisessä ja tuottamisessa. Musiikkialan yritysten ja toimijoiden valmiudet suunnitella ja toteuttaa uudenlaisia musiikin koulutus- ja kulutustuotteita sekä palveluita vahvistuvat.

Lue lisää MUSE-hankkeesta tämän sivuston alasivuilta

Osallistu koulutuksiin

Tule yhteistyökumppaniksi

Tutustu julkaisuihin

MUSE-hanke muualla verkossa

Lisätiedot

Nina Loimusalo-Lipiäinen, projektipäällikkö
etunimi.sukunimi@jamk.fi

MUSE-logo