Tule yhteistyökumppaniksi

Lähde mukaan kehittämään musiikin etäratkaisuja!

MUSE – musiikin etäopetuksen, etäesittämisen ja etätuottamisen matalan latenssin ja matalan kynnyksen ratkaisut -hankkeessa kartoitetaan, vertaillaan, testataan ja käyttöönotetaan ratkaisuja, jotka mahdollistavat musiikin laadukkaan opettamisen, esittämisen ja yhteistoiminnallisen luomisen etäyhteyksien avulla. Tavoitteena on, että jatkossa suomalaisilla musiikinopettajilla, musiikin esittäjillä, kirjoittajilla ja tuottajilla on paremmat valmiudet toimia laadukkaasti ja ketterästi etänä.

Olisiko organisaationne kiinnostunut osallistumaan
hankkeeseen yhteistyötahona?

Syksyllä 2021 testaamme erilaisia etäratkaisuja. Paikalliset yhteistyötahot, kuten yritykset, opettajat ja muusikot voivat tulla testaamaan muun muassa matalan viiveen ratkaisuja, jotka mahdollistavat esimerkiksi reaaliaikaisen yhteissoiton etänä. Tiedotamme yhteistyökumppaneita suoraan testausmahdollisuuksista sekä ilmaisista koulutustilaisuuksista, joissa tutkimme yhdessä parhaita etäkäytänteitä.

Tule mukaan luomaan uusia
toimintamalleja, jotka edesauttavat koulutusorganisaatioiden ja työelämän yhteistyötä!

MUSE-hankkeesta lyhyesti

Hanke kehittää luovien alojen toimijoiden etäosaamista, sekä vahvistaa liiketoimintavalmiuksia, työllistymistä ja parantaa musiikin koulutustarjonnan laatua ja osuvuutta.

Hankkeessa luodaan ohjeita, suosituksia ja pedagogisia malleja musiikillisiin etätilanteisiin.

ESR-rahoitteinen hanke toteutetaan yhdessä Jyväskylän, Oulun, Tampereen ja Turun ammattikorkeakoulujen kesken.

Yhteistyökumppaneitamme ovat jo Suomen Musiikintekijät ry, Kertsi ry, Rockway Oy, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia, Jyväskylän kansalaisopisto, Jyväskylän yliopiston Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos sekä Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry Kotikunnas.

Ota yhteyttä!

Nina Loimusalo-Lipiäinen, projektipäällikkö
etunimi.sukunimi@jamk.fi

Euroopan unioni - Euroopan sosiaalirahasto
Vipuvoimaa EU:lta
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus