Tutustu tutkimuksiin

Muiden tuottamat tutkimukset

MUSE-hankkeessa tuotettujen julkaisujen lisäksi suomalaisissa ja kansainvälisissä korkeakouluissa tehdään jatkuvasti tutkimusta mm. musiikin, tanssin ja teatterin nykyisiin etäkäytäntöihin ja tulevaisuuden mahdollisuuksiin liittyen. Tälle sivulle on koottu linkkejä kulttuurialan etäteknologioita käsitteleviin tutkimuksiin.

Opinnäytetyöt

Musiikin etäopetus

Ahlsved, M. (2016). Musiikin oppimisympäristö kehittämisprojektina – Hahmotusaineiden verkko-opetuksen suunnittelun alkuvaiheita Pop & Jazz Konservatoriossa.
https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201605198682

Bågeberg, J.–M. (2020). Laulun etäopetus mobiililaitteilla.
https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2020121027309

Jetsu, N. (2021). Erityismusiikkikasvatukseen osallistuvien bändioppilaiden kokemuksia osallisuudesta ja yhteisöllisyydestä etäopetuksessa.
https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2021091417768

Jussila, S. (2020). Etäopetus musiikkipedagogiikassa.
https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2020120927191

Komu, E. (2021). Musiikinopetusta musiikkipalveluna – musiikkipedagogin näkökulmia tulevaisuuteen.
https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202105097849

Lindholm, T. (2019). Kitaratunti kotisohvalla – Etäläsnäolon keinot opetuksen apuna.
https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2019060716088

Orpana, L. (2021). Laulun verkko-opetus – Haasteet, hyödyt ja mahdollisuudet.
https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202103022814

Parviainen, M. (2020). Katsaus etäopetukseen – Varhaisiän musiikkikasvatuksen videoprojekti keväällä 2020.
https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2020121628642

Räsänen, A. (2020). Digiloikka etäopetukseen – kansalaisopiston soiton ja laulun etäopetuksen toteuttaminen digitaalisuutta ja teknologiaa hyödyntäen.
https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2020121929670

Setälä, J. (2019). Digitaalinen oppimateriaali (klassinenkitara.com) lähiopetuksen tukena.
https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202001071065

Suonikko, J. (2021). Näkökulmia äänenlaatuun musiikin etäopetuksessa.
https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2021103019062

Tikka, A. (2018). Musiikin etäopetuksen mahdollisuudet viulunsoiton opetuksessa – Työkaluina Skype- ja Lesono-ohjelmat monimuoto-opetuksessa.
https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201805229502

Tuominen, A. (2021). Musiikin etäopetuksen teknologiat – Nykytila musiikkioppilaitosten opettajien näkökulmasta.
https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2021060714638

Valkeila, E. (2020). Digitaaliset oppimisympäristöt kitaran alkeisopetuksessa.
https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2020112724814

Tanssin etäopetus

Paju, N. (2021). Tanssin etäopetus – Haasteet ja mahdollisuudet.
https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202104276022

Teatterin etäopetus

Parviainen, N. (2021). Teatteri online – Teatteritaiteen perusopetuksen haasteet ja mahdollisuudet etäopetuksessa.
https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2021052010096

Musiikin, tanssin ja teatterin etäesittäminen

Junttanen, M. (2020). Etäkonsertointi Instagramin kautta koronapandemian aikana.
https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2020120927123

Koivisto, K. (2019). Kulttuurituottaja klassisen musiikin saavutettavuuden kehittäjänä.
https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201905037524

Tähkänen, I. (2018). Instamusiikkiteatteri – some osana teatteritaidetta.
https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201805178629

Oman osaamisen markkinointi

Söder, I. (2020). Itsetuntemuksesta henkilöbrändiin – Nuorten rytmimusiikin laulunopiskelijoiden suhtautumisesta markkinointiin sosiaalisessa mediassa.
https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2020060316492

Väisänen, S. (2021). Laulupedagogi oman osaamisensa markkinoijana.
https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2021061716246

Euroopan unioni - Euroopan sosiaalirahasto
Vipuvoimaa EU:lta
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus