Sointuanalyysi (klassinen)

Ennen sointuanalyysin tekemistä sinun tulee osata seuraavat aiheet musiikin teoriasta, jotka löytyvät tältä sivustolta.
  • Nuottien nimet
  • nuottiavaimet
  • sävellajit ja etumerkinnät
  • duuriasteikko sekä luonnollinen, harmoninen, melodinen itämainen molliasteikko
  • duurisävellajin moodit
  • intervallit priimistä desimiin
  • kolmi- ja nelisoinnut käännöksineen
  • hajasävelet
  • muunnesoinnut ja modulaatio
Muita lähteitä:

1. Jorma Kontunen: Musiikin kieli 1 – Perustiedot
2. Erkki Salmenhaara: Sointuanalyysi
3. Tutki tämän nettisivuston linkit musictheory.net-sivustolle ja tee myös niiden harjoituksia alla mainituista aiheista
4. Muitakin lähteitä löytyy myös alla olevista linkeistä

Sointuanalyysi

Tämä on tärkein osa teorian perusteiden teoriaosuudessa

tutki sekä tätä: kolmisoinnut (uta.fi)

että tätä lähdettä: sointujen merkintätapoja (siba.fi)

Sointuasteet käännöksineen (kolmi- ja nelisoinnut)

1. Salmenhaara s.29-34 (asteet) -tee tehtävät 2 ja 3

2. Salmenhaara s. 37-43 (käännökset) -tee tehtävät 1 ja 2 -Salmenhaara s.46-52 -tee tehtävät 1 ja 2

3. Kontunen s.76-92 -tee myös tämän luvun tehtävät sekä sointuanalyysiä s.104-105

Hajasävelet kuuluvat myös sointuanalyysiin

1. Salmenhaara s.76-82

2. Kontunen s.68-72 – tee myös tämän luvun tehtävät s.73-75

Modulaatiot ja muunnesoinnut

1. Salmenhaara s. 87-104 ja 108-126 (muunnesoinnut)

2. Salmenhaara s. 130-134 (modulaatiot)

3. Kontunen s.119-122 -tee myös sointuanalyysi tehtävästä 76

4. Kontunen s.126-140 -tee myös sointuanalyysi tehtävistä 80, 81 ja 85, 86

Sointuanalyysiesimerkki:
Sointuanalyysiesimerkki.pdf

Tulosta joitakin sivuja seuraavasta Bachin koraalikirjasta (esim. kaksi ensimmäistä ja kaksi viimeistä koraalia) ja tee niistä sointuanalyysiä:

pertucci music library (chorale harmonisatios, Bach)

Myös täältä löytyy vastaavaa analysoitavaa: siba.fi (analysoitavaa)