Yläsävelsarja (osaäänessarja)

Äänet koostuvat värähtelyistä eli osaääneksistä. Niin soittimin tuotetut kuin lauletut sävelet koostuvat useista eri taajuuksista, jotka korva kuitenkin tajuaa kokonaisuutena. Seuraavilta sivuilta löydät tarkempia tietoja aiheesta.

Siba.fi (osaääneistö)

Yläsävelsarjan (osaäänessarjan) kirjoittaminen

Uta.fi (yläsävelsarja)
Uta.fi (yläsävelsarja säveljärjestelmien perustana)

Esimerkki

Osaäänesesimerkki pdf

Harjoitus

Printtaa ja kirjoita osaäänessarjat annetusta sävelestä.

https://www.oomc.fi/wp-content/uploads/2019/08/osaaanes-tehtava-I.pdf