Nuottien nimet, oktaavialat ja nuottiavaimet

Seuraavilla sivuilla esitetään nuottien nimet ja paikat nuottiviivastolla (staff), sekä kromaattisten merkkien (accidentals) vaikutus juurisäveliin c-d-e-f-g-a-b(h). (huomaathan, että materiaaleissa käytetään samasta sävelestä merkintää b ja h, ks. alla oleva siba.fi linkki) Nuottiavaimia käytetään osittamaan tietyn sävelen paikka ko. viivastolla.

Nuottien nimet ja nuottiavaimet (clefs)

Diskantti, eli G-avain (treble clef), basso l. F-avain (bass clef).

Musictheory.net (the staff, clefs and ledger lines)

Nuottiavaimista tarkemmin Siba.fi (nuottiavaimet)

Kromaattiset merkit

korotus (sharp), alennus (flat), kaksoiskorotus (double sharp), kaksoisalennus (double flat), palautus (natural).

* Tällä sivustolla numerot tarkoittavat puolisävelaskelten lukumäärää pohjasävelestä lukien.

Musictheory.net (steps and accidentals)

Oktaavialat

Kun tietyn sävelen värähdysluku kaksinkertaistetaan, saadaan oktaavin korkeammalta soiva sävel. Oktaavin päässä toisistaan olevat sävelet kuullaan samankaltaisina, joten ne nimetään samoin. Oktaaviala kertoo, millä korkeudella samannimiset sävelet soivat. Seuraavassa on esitetty oktaavialojen nimeäminen, merkitseminen ja sijainti nuottiviivastolla.

Siba.fi (sävelnimet ja oktaavialat)

Harjoituksia

Musictheory.net (harjoitus I)

Musictheory.net (harjoitus II)