Sointufunktiot

Sointujen päätehot ovat toonika (I-aste), subdominantti (IV-aste) ja dominantti (V-aste). VI-aste on toonikatehoinen, II-aste on subdominanttitehoinen ja VII-aste on dominanttitehoinen. III-aste toonika- tai dominanttitehoinen riippuen käytettävästä asteikosta.

Uta.fi (sointufunktiot)

siba.fi (sointujen funktionaalisuus)

Välidominantti, välidominanttiketju ja välisubdominantti

siba.fi (välidominantti)

Sijaisdominantti ja tritonuskorvaus

ruippo.fi (sijaisdominantti) löytyy kappaleesta 5