Aika-arvot

Nuottien ja taukojen aika-arvot

Nuottien aika-arvoista Musictheory.net (note duration)

Taukojen aika-arvoista Musictheory.net (rest duration)

Pisteelliset nuotit ja kaaret Musictheory.net (dots and ties)

Tupletit

Duoli tarkoittaa kolmijakoisen iskun jakamista kahteen kestoltaan yhtä pitkään osaan. Esimerkiksi, kun pisteellisen neljäsosanuotin mittainen isku korvataan kestoltaan yhtä pitkällä kahden kahdeksasosanuotin sarjalla, on kyseessä kahdeksasosaduoli.

Trioli tarkoittaa tasajakoisen iskun jakamista kolmeen kestoltaan yhtä pitkään osaan. Esim., kun neljäsosanuotin mittainen isku korvataan kestoltaan yhtä pitkällä kolmen kahdeksasosanuotin sarjalla, on kyseessä kahdeksasosatrioli.

Siba.fi (tupletit)

Synkooppi

Synkoopilla tarkoitetaan iskun jälkimmäiseltä (painottomalta) puolelta alkavaa iskun rajan ylittävää painollista säveltä; esim.  4/4 tahtilajissa iskulta alkavaa kahdeksasosa – neljäsosa – kahdeksasosa kuviota (1/8 – 1/4 – 1/8).