Kolmimuunteisuus

Kolmimuunteisuus tarkoittaa esitystapaa (tai artikulaatiota), jossa tavallisimmin neljäsosaiskun sisältämät peräkkäiset kahdeksasosanuotit soitetaan (lauletaan) siten, että ensimmäinen on kestoltaan puolet pitempi kuin jälkimmäinen (2:1). Isku ajatellaan siis trioliksi, jossa kaksi ensimmäistä kahdeksasosaa on sidottu yhteen. Käytännön soittotilanteessa kolmimuunteisten kahdeksasosien  kestollinen suhde kuitenkin vaihtelee jonkin verran esim. kappaleen tempon ja tyylin mukaan.

Siba.fi (kolmimuunteisuus)

Siba.fi (fraseerausapuri)