PLAY-hanke

PLAY 1.1.2015–30.9.2017

PLAY-hanke järjesti 41 mobiiliin musiikkikasvatusteknologiaan sekä musiikin oppimisen ja opettamisen pelillistämiseen keskittynyttä työpajakoulutustilaisuutta vuosina 2015–2017. Koulutukset oli suunnattu Suomalaisen musiikkikampuksen sekä hankkeen maakunnallisten yhteistyökumppaneiden henkilöstöille.

PLAY-hankkeen päätavoitteena oli nostaa Suomalaisen musiikkikampuksen henkilöstön musiikkikasvatusteknologiaan liittyvä pedagoginen osaaminen ja asiantuntijuus kansallisesti ja kansainvälisesti korkealle tasolle.

Hankkeen aikana testattiin ja otettiin käyttöön pelillisyyttä ja mobiiliteknologiaa hyödyntäviä pedagogisia menetelmiä musiikkikampuksen kaikille koulutusasteille eli musiikin esi- ja perusopetukseen, toisen asteen koulutukseen sekä ammattikorkeakoulu- ja yliopisto-opetukseen.

Hanketta rahoitti Euroopan sosiaalirahasto (ESR) Keski-Suomen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY) kautta.

Euroopan unioni - Euroopan sosiaalirahasto
Vipuvoimaa EU:lta
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Toteuttajat

Hankkeen päätoteuttaja oli Jyväskylän ammattikorkeakoulu. Osatoteuttajana toimi Jyväskylän ammattiopisto (nyk. Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia). Jyväskylän yliopiston musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen henkilöstö toimi muun musiikkikampuksen henkilöstön tapaan hankkeen kohderyhmänä.

Sami Sallinen
projektipäällikkö
etunimi.sukunimi@jamk.fi

Jarmo Kivelä
kehittäjäopettaja
etunimi.sukunimi@gradia.fi