04 Mediat

PLAY-työpajojen sisällöt ja oppimateriaalit
04a MEDIAT (perus)
  • Videokuvan sekä äänen tallentaminen.
  • Still-kuvien tallentaminen/skannaus.
  • Median jakaminen verkkopalveluiden kautta.
PLAY_M04a_Mediat_151119_SS_medium

04b MEDIAT (jatko)
  • Still-kuvien, videokuvan sekä äänen muokkaaminen mobiilisovelluksilla.
  • Pilvipalveluiden hyödyntäminen median tallentamisessa ja jakamisessa.
PLAY_M04b_Mediat_160204_SS

04c MEDIAT (syventävä)
  • Oheislaitteiden käyttö mobiilissa video-/still-kuvauksessa, raakamateriaalin muokkaus ja lopputuloksen jakaminen.
PLAY_M04c_Mediat_170309_JK