05 Notaatio

PLAY-työpajojen sisällöt ja oppimateriaalit
05a NOTAATIO (perus)
  • Nuotinkirjoitus ja muokkaaminen mobiililaitteilla.
  • Nuottikuvan lukeminen, annotointi ja kuunteleminen mobiilisovelluksilla.
PLAY_M05a_Notaatio_151203_SS

PLAY_M05a_Notaatio_151203_JK

05b NOTAATIO (jatko)
  • Yhteistoiminnallinen nuotinkirjoitus sekä nuottien jakaminen ja palautteenanto NoteFlight -selainsovelluksella.
PLAY_M05b_Notaatio_160219_JK

05c NOTAATIO (syventävä)
  • Nuotinluku ja langaton sivunkääntö mobiililaitteella, nuottikirjoitus kynällä ja kosketusnäytöllä.
PLAY_M05c_Notaatio_170407_JK