08 Live

PLAY-työpajojen sisällöt ja oppimateriaalit
08a LIVE (perus)
  • Miksaaminen mobiililaitteiden avulla. Looppien käyttäminen livetilanteessa.
PLAY_M08a_Live_160318_SS_medium

08b LIVE (syventävä)
  • Mobiilin äänentoistolaitteiston kasaus ja mobiili-instrumenttien miksaus.
Mobiilimiksaaminen