Kategoriat
Blogit Musiikkiteknologia

Musiikin etäoppiminen ja etäläsnäolo

Yleistä Matti Ruippo on tehnyt lisensiaatintyön musiikin verkko-opetuksesta. Hän tuo työssään esille kolme musiikin etäopetuksessa huomioitavaa erityispiirrettä: opiskelu rakentuu suhteellisesti enemmän auditiivisuuden kuin visuaalisuuden varaan, oppiminen tapahtuu pitkälti toiminnan myötä, sanaton vuorovaikutus on musiikin opetuksessa korostuneesti esillä. Erilaisia verkkokokous/videoneuvotteluohjelmistoja on olemassa useita. Tässä lista, joka on koottu Ruipon lisensiaatintyössä esille tulleisiin ohjelmiin: Apple FaceTime, Abobe […]