Kategoriat
Blogit Etäteknologiat Musiikin etätuottaminen

Etäyhteistyö ja etätuottaminen

Yleiskatsaus musiikin etäyhteistyön ja etätuottamisen ratkaisuihin MUSE-hankkeen laajin ohjelmisto- ja alustakokonaisuus liittyy musiikin tuottamiseen etänä. Tuottamisella tarkoitetaan tässä yhteydessä sekä musiikin teknistä tuottamista (äänittämistä, editointia, miksausta, masterointia ym.) että musiikin luovaa tuottamista (säveltämistä, sanoittamista, sovittamista, improvisointia ym.) yhdessä muiden kanssa. Esimerkiksi äänitys- ja nuotinkirjoitusohjelmat sekä etämusisointiin liittyvät apuvälineet on rajattu suurelta osin tämän tarkastelun ulkopuolelle. […]

Kategoriat
Blogit Mobiili musiikin tuotantoteknologia Musiikkiteknologia

Musiikin luova tuottaminen: Launchpad ja GarageBand

Musiikin tekeminen, biisin tekeminen, onko se vain muusikoiden etuoikeus. Kysymys herättää monenlaisia ajatuksia. Vastauskin on tietysti monimutkainen, mutta toisaalta yksinkertainen. Hyvän biisin tekemiseen tarvitaan totta kai taitoa mutta ennen kaikkea näkemystä. Vaikka teoreettista taitoa olisi kuinka paljon, mutta ei näkemystä, hyvän biisin tekeminen on haastavampaa. Toisaalta monella olisi paljonkin näkemystä, mutta ei taitoa. Tähän olen […]

Kategoriat
Blogit Musiikkiteknologia

Musiikin etäoppiminen ja etäläsnäolo

Yleistä Matti Ruippo on tehnyt lisensiaatintyön musiikin verkko-opetuksesta. Hän tuo työssään esille kolme musiikin etäopetuksessa huomioitavaa erityispiirrettä: opiskelu rakentuu suhteellisesti enemmän auditiivisuuden kuin visuaalisuuden varaan, oppiminen tapahtuu pitkälti toiminnan myötä, sanaton vuorovaikutus on musiikin opetuksessa korostuneesti esillä. Erilaisia verkkokokous/videoneuvotteluohjelmistoja on olemassa useita. Tässä lista, joka on koottu Ruipon lisensiaatintyössä esille tulleisiin ohjelmiin: Apple FaceTime, Abobe […]