Tietoja sivustosta

oomc.fi

Open Online Music Campus on Suomalaisen musiikkikampuksen yhteinen verkkosivusto. Sivusto perustettiin vuonna 2015 Jyväskylän ammattikorkeakoulun (JAMK) hallinnoiman PLAY-hankkeen viestintätarpeita varten. Sivuston suunnittelijana, käytännön toteuttajana ja ylläpitäjänä sekä päätoimittajana on alusta lähtien toiminut Jyväskylän ammattikorkeakoulun lehtori ja tutkintovastaava Sami Sallinen, joka toimi myös PLAY-hankkeen projektipäällikkönä.

PLAY-hankkeen jälkeen sivustolle on tuotettu sisältöä mm. JAMKin Musiikkipedagogi (ylempi AMK) -tutkinnon opiskelijoiden sekä musiikkikampuksen hahmotusaineiden opettajien voimin. Tuoreimmat musiikkipedagogiopiskelijoiden blogit löydät Musiikkipedagogi (YAMK) -avainsanan takaa, ja hahmotusaineiden opettajien kokoamat musiikin teorian ja säveltapailun verkko-oppimateriaalit Musiikin verkko-opinnot -otsikon alta.

Suomalainen musiikkikampus

Suomalainen musiikkikampus on Jyväskylän ammattikorkeakoulun, Jyväskylän yliopiston ja Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian muodostama musiikin, tanssin ja soveltavan taiteen kehittämisyhteisö.

JAMK-logo
Gradia-logo
JY-logo

Suomalainen musiikkikampus on puolestaan yksi EduFutura Jyväskylän kärkialoista.

Musiikkikampus-logo
EduFutura-logo

MUSE-hanke 1.3.2021–28.2.2023

Vuodesta 2021 alkaen sivusto toimii myös Jyväskylän ammattikorkeakoulun, Oulun ammattikorkeakoulun, Tampereen ammattikorkeakoulun ja Turun ammattikorkeakoulun yhteisen MUSE-hankkeen kotina.

MUSE-hanke
Jyväskylän ammattikorkeakoulu
OAMK
TAMK
Turku AMK

Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto (ESR) Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY) kautta.

Euroopan unioni - Euroopan sosiaalirahasto
Vipuvoimaa EU:lta
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus