Kategoriat
Blogit Etäteknologiat Matalan kynnyksen ratkaisut Musiikin etäopetus

Transpose – mahdollinen työkalu etälaulutuntien säestyksen ongelmiin

Laulun etäopetus on omassa opetustyössäni tällä hetkellä säännöllisen epäsäännöllistä. Kuukausittain eri oppilaat pyytävät etäopetusta eri syihin nojaten ja usein pyyntö etäopetukselle tulee todella lyhyellä varoitusajalla, jolloin minulla ei juurikaan ole mahdollisuutta valmistautua etätuntiin. Tällöin haasteita aiheuttaa etenkin laulun säestyksen järjestäminen. Lea Orpanan (2021) opinnäytetyöstä “Laulun verkko-opetus” käy ilmi, että en ole etäopetuksen säestyshaasteeni kanssa yksin, […]

Kategoriat
Blogit Mobiiliteknologia musiikin opettamisessa, oppimisessa ja arvioinnissa Musiikkiteknologia Pelillisyys Pelillisyys ja soiton-/laulunopetus Soiton- ja laulunopiskelun teknologia

Yousician: Avain laulun itseopiskeluun vai mukava lisä kotiharjoitteluun?

Opetan pop/jazz-laulua yksityisessä musiikkioppilaitoksessa ja kansalaisopistossa. Osa lauluoppilaistani on käyttänyt Yousician-nimistä sovellusta joko ennen laulutunneille tuloa tai laulutuntien kanssa yhtä aikaa. He usein viittaavat laulutunneilla sovelluksessa harjoittelemiinsa asioihin, joten voidakseni tukea heitä paremmin laulunoppimisessa päätin tutustua sovellukseen ja etenkin sen lauluosioon. Halusin myös selvittää, onko sovelluksesta laulutuntien korvaajaksi vai sopiiko se paremmin laulutuntien ohella tapahtuvaan […]